Служба заштите:

– предузима активности које се односе на спровођење превентивних мјера заштите од пожара и других акцидентних ситуација;
– учествује у гашењу пожара, спашавању имовине и лица од пожара, експлозија, хаварија и других акцидентних и ванредних ситуација;
– спроводи превентивне мјере заштите од пожара, учествује у гашењу пожара, спашавању људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама, врши контролу, пуњење и оправку противпожарних апарата и других техничких средстава, и врши друге послове утврђене плановима заштите од пожара;
– издаје потврде о исправности против пожарних апарата и уређаја;
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом;
– обавља и друге послове из ове области у складу са законом и прописима донесеним на основу закона.

Адреса: Миљана Вукова бб
Тел:
+382 51 234 561
Фа
кс: +382 51 233 357
Е-
пошта: sluzbazastite@t-com.me

tiho bogavacВД Командир – Тихомир Богавац

Рођен је 31.08.1976. године у Беранама.  Основну школу и Гимназију (друштвено језички смјер) је завршио у Беранама.   По занимању струковни менаџер. Активно се бавио фудбалом и играо за Фудбалски клуб “Беране”, Фудбалски клуб “Обилић – Београд” и Фудбалски клуб “ ИМР – Београд”. Радни однос заснива 2001. године у тадашњој Ватрогасној јединици општине Беране, а данас Служби заштите и спасавања општине Беране. У периоду од 2003. до 2006. године обавља дужности  командира одјељења  Ватрогасне јединице општине Беране. У међувремену добија иностране сертификате из области спасавања: “висина  и дубина”, “рушевина – земљотреса”  и “саобраћајних удеса”. Ожењен  је и отац двоје дјеце.