Маринко Сенић

Рођен у Беранама 02.09.1977.године . Основну школу завршио у Лубницама,Гимназију „Панто Малишић“ у Беранама, ПМФ одсјек хемија у Приштини.
VII степен ВСС, дипломирани хемичар.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Радно искуство: Приправнички стаж у Poliex Беране, 11 година руководилац производње у Poliex Беране, годину дана ВД директора „Паркинг сервис“ Беране.
Говори руски језик.