Маринко Сенић

Рођен у Беранама 02.09.1977.године . Основну школу завршио у Лубницама,Гимназију „Панто Малишић“ у Беранама, ПМФ одсјек хемија у Приштини.
VII степен ВСС, дипломирани хемичар.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Радно искуство: Приправнички стаж у Poliex Беране, 11 година руководилац производње у Poliex Беране, годину дана ВД директора „Паркинг сервис“ Беране.
Говори руски језик.


Томислав Шћекић – помоћник директора

Рођен у Беранама 13.02.1983. године. Основну школу завршио у Беранама, средњу школу „Електо техничар енергетике“ у Беранама. ВПС-Београд одсјек менаџмент.

VI степен ВСС струковни менаџер.

Ожењен, отац троје дјеце.

Радно искуство: Приправнички стаж у „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ БЕРАНЕ, 2 године радио у Општини БЕРАНЕ, 4(четири) мјесеца ВД помоћник директора „Паркинг сервис“ Беране.

Говори енглески и руски језик.