Секретаријат за културу, омладину и сарадњу са НВО, обавља послове управе:

– уређења и спровођења омладинске политике, старање о унапређењу живота младих, учествовање у изради и реализацији локалних акционих планова;

– развој и унапређење културе, умјетничког стваралаштва, учешће у организацији научних, културних и спортских манифестација;

– доноси програм о развоју културе на територији општине Беране;

– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом, сарађује са НВО сектором из своје области рада, врши и друге послове из надлежности општине у овој области, у складу са законом и другим прописима.

Секретар

Никола Урошевић


Образовање:

– Гимназија „Панто Малишић“, Беране

– Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Звање:

Дипломирани политиколог

Мастер два

Радно искуство:

Запошљен у Општини Беране од 2011. године 

– Самосталник савјетник за информисање од 2011. до 2018. године у Служби предсједника општине 

– Шеф Бироа за односе са јавношћу Општине Беране од 2019. до 2022. године 

– В. д. секретар Секретаријата за културу, омладину и односе са НВО Општине Беране од марта 2023. до јула 2023.

– Секретар Секретаријата за културу, омладину и односе са НВО Општине Беране од јула 2023. године 

Ранији послови:

– Новинар у дневном листу „Политика“ у Београду током 2008. године 

– Новинар у телевизији АПР у Рожајама од 2009. до 2010. године 

Напомене:

Учествовао на велики број обука, семинара…


Предраг Шћекић

Помоћник секретара секретаријата за културу, омладину и односе са НВО

По струци је дипломирани професор географије. Бивши је спортиста, спортски менаџер и директор рукометног клуба „Иванград“ из Берана. Добитник је награде за спортског радника године у Беранама 2016. године. Радио је као глумац и аниматор у позориштима „Полетарац“ у Београду и у аматерском позоришту у склопу институције „Центар за културу“ из Берана. Добитник је награде за глумачко остварење на фестивалу позоришта у Петровцу на Млави. Бавио се хуманитарним радом у периоду од 1999 – 2002 године у хуманитарној организацији „World Vision International“. Од 2002. године менаџер је пројеката на локалном, националном и интернационалном нивоу. Спровео више пројеката финансираних од стране ЕУ и других донатора из области заштите, очувања и унапређења животне средине, туризма, пољопривреде, културе, младих и НВО. Међународни је стручњак за управљање пројектним циклусом, мониторинг и независну евалуацију, писање и разраду националних и локалних стратегија из различитих области. На мјесту вршиоца дужности помоћника Секретара Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО именован је 14. јануара 2021. године. Ожењен је и има двоје дјеце.

Aдреса: IV Црногорске бр. 1
Teл: +382 51 231 973
Фaкс: +382 51 233 357
E-пошта: kultura@berane.co.me