Сама ријеч „Беране“ вуче поријекло од прото-словенске ријечи baranъ – ован. По ослобођењу од Турака, 6 октобра 1912. године, Беране улази у састав Црне Горе и добија државне, културне и остале развојне функције. Од 21. јула 1949. до марта 1992. године називало се Иванград, по народном хероју и револуционару, Ивану Милутиновићу.