Радно вријеме од 8-16 часова

Контакт тел.:

+382 51 231 973
Општински услужни центар (писарница) грађанима пружа следеће услуге:

Радни односи

1.1. Издавање увјерења о животу

Потребно је да странка приложи:

 • два обрасца увјерења-потврде из иностранства (оригинал и фотокопија)
 • фотокопија личне карте или друге идентификационе исправе
 • Захтјев се таксира 3.00€

1.2. Издавање потврде о издржавању

Потребно је да странка приложи:

 • два обрасца потврде из иностранства
 • фотокопија личне карте или друге идентификационе исправе
 • Захтјев се таксира 3.00€

1.3. Издавање радне књижице

Уз захтјев се прилаже:

 • Образац радне књижице (Купује се у књижари)
 • Лична карта
 • Диплома о завршеној школи

1.4. Промјена презимена, исправка грешки у радној књижици

Уз захтјев се прилаже:

 • Лична карта
 • Радна књижица

1.5. Допис квалификације у радну књижицу

Уз захтјев се прилаже:

 • Диплома
 • Радна книжица

1.6. Издавање дупликата радне књижице

Уз захтјев се прилаже:

 • Упалата од 5.00€ Службеном листу за објаву неважеће радне књижице
 • Лична карта
 • Диплома
 • Образац радне књижице

1.7. Издавање радне књижице за избјегла И расељена лица

Уз захтјев се прилаже:

 • Рјешење од Центра за избјегла и расељена лица да имају статус расељеног лица
 • Лична карта
 • Диплома
 • Образац радне књижице

1.8. Издавање радне књижице за странце

Уз захтјев се прилаже:

 • Дозвола за запошљење од послодавца у ЦГ
 • Лична карта, пасош
 • Диплома
 • Образац радне књижице

Грађанска стања

2.1. Овјера преписа – фотокопија

Уз захтјев се прилаже:

 • најмање два преписа документа
 • оригинал документ
 • доказ о уплати таксе у износу од 2.00€ који се уплаћује на шалтеру писарнице по сваком полутабаку

2.2. Подизање извода из матичне књиге вјенчаних

Уз захтјев се прилаже:

 • Лична карта
 • Образац извода који се добија на писарници
 • Уплата таксе од 2.00€, а за интернационални извод 15.00€

2.3. Упис, брисање, промјена или допуна у бирачки списак

Уз захтјев се прилаже:

 • Увјерење о пребивалишту (МУП)
 • Копија личне карте

2.4. Пријем поднеска упућен локалној управи

Уз захтјев се прилаже:

 • Уколико се таксира поднесак, такса је 2.00€
 • Жалба на рјешење, такса је 5.00€
 • Ако је предвиђена друга такса, доказ о уплати

2.5. Послови борачко-инвалидске заштите

Односе се на:

 • Увјерење да је неко носилац накнаде по основу борачко-инвалидске заштите
 • Евиденција носилаца права по основу борачко-инвалидске заштите

2.6. Послови избјеглих и расељених лица

Односе се на:

 • Издавање потврда о животу
 • Изјава о кућној заједници
 • Издавање радних књижица

2.7. Пријава вјенчања и заказивање брака

Врши се на следећи начин:

 • Вјенчање се заказује у току радног времена код матичара у писарници
 • За пријаву је потребна копија личних карата лица која се вјенчавају
 • Увјерења о пребивалишту (ако су лица рођена у Беранама), а ако се ради о лицу које нема пребивалиште у Беранама, потребан је извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству и увјерење о пребивалишту из мјеста гдје има пребивалиште

Такса за вјенчање плаћа се сходно одлуци о локалним административним таксама.

Уколико желите да провјерите да ли се ваше име и презиме налази на бирачком списку, то можете урадити тако што ћете укуцати Ваше податке из личне карте на овој адреси www.biraci.me