Младен Премовић

Биографија

Рођен 04. јануара 1984. године у Беранама, гдје је завршио основну и средњу школу.

Након завршене Гимназије, почиње да се бави приватним предузетништвом, и оснива Друштво са ограниченом одговорношћу „ПРЕМАЦ“, за експлоатацију и обраду дрвета.

У Скупштини општине Беране био је одборник у периоду од 2010. до 2015. године.

Осим матерњег, српског, говори енглески језик.

Ожењен је, отац троје дјеце.

Живи и ради у Беранама.

Контакт подаци:
Адреса: Улица IV Црногорске бригаде број 1, Беране
Телефон: 051/231-973;
Факс: 051/233-357;
Е-пошта: potpredsjednik@berane.co.me