I Одбор за избор и именовање

1. Игор Бабић, предсједник

2. Милорад Ђукић, члан

3. Мартин Кљајић, члан

4. Жарко Раичевић, члан

5. Видоје Рмуш, члан

II Одбор за Статут и прописе

1. Вида Ивановић, предсједница

2. Валентина Бугарин, члан

3. Ранко Шћекић, члан

4. Вања Ђуричанин, члан

5. Бранислав Јокић, члан

III Одбор за буџет, привреду и развој

1. Радивоје Ивановић, предсједник

2. Вуко Трифуновић, члан

3. Валентина Бугарин, члан

4. Ранко Шћекић, члан

5. Немања Оровић, члан

6. Дејан Ћорац, члан

7. Владан Бабовић,члан

IV Одбор за планирање и уређење простора и комунално-стамбену дјелатност

1. Милош Рмуш, предсједник

2. Мартин Кљајић, члан

3. Ранко Шћекић, члан

4. Никола Кораћ, члан

5. Жарко Раичевић, члан

6. Ивана Лутовац, члан

7. Владан Бабовић, члан

V Одбор за друштвене дјелатности

1. Младен Стијовић, предсједник

2. Вида Ивановић, члан

3. Виолета Аковић, члан

4. Игор Бабић,члан

5. Миро Недић, члан

6. Ивана Лутовац, члан

7. Џенета Међедовић, члан

VI. Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу

1. Миро Цимбаљевић, предсједник

2. Валентина Бугарин, члан

3. Видоје Рмуш, члан

4. Ирвин Масличић, члан

5. Ивана Лутовац, члан

Етичка комисија за локалне службенике и намјештенике Општине Беране

  1. Снежана Милић, предсједница
  2. Милан Кнежевић, члан
  3. Слободанка Рмуш, члан
  4. Ивана Пајковић, члан

VI Савјет за заштиту животне средине

1. Снежана Марсенић, предсједница

2. Јован Синановић, члан

3. Милосава Пауновић, члан

4. Миро Недић, члан

5. Зорка Бракочевић, члан

VII Савјет за давање предлога назива насеља, улица и тргова

1. Радивоје Ивановић, предсједник

2. Вуко Трифуновић, члан

3. Небојша Бабовић, члан

4. Светозар Станковић,члан

5. Перица Лабудовић, члан

6. Богдан Јоксимовић, члан

7. Жарко Раичевић, члан

VIII

 Савјет за родну равноправност

1. Вања Ђуричанин, предсједница

2. Ранка Томовић, члан

3. Александра Радојевић, члан

4. Андријана Вучетић Обадовић, члан

5. Милета Добрашиновић, члан

IX Савјет за права лица са инвалидитетом

1. Илија Раковић, предсједник

2. Миро Цимбаљевић, члан

3. Валентина Бугарин, члан

4. Милосава Пауновић, члан

5. Станојка Ојданић, члан

X Одборници који ће присуствовати закључењу бракова

1.Вида Ивановић

2. Александра Радојевић

3. Видоје Рмуш

4. Светозар Станковић

5. Бранислав Јокић

6. Рајко Ивановић

7. Џенета Међедовић