I Одбор за избор и именовање

1. Петар Лабудовић, предсједник

2. Новица Обрадовић, члан

3. Вида Ивановић, члан

4. Саша Пешић, члан

5. Лидија Кљајић, члан

II Одбор за Статут и прописе

1. Вида Ивановић, предсједница

2. Јасна Кнежевић, члан

3. Милосава Пауновић, члан

4. Наташа Мијовић, члан

5. Веселин Драговић, члан

III Одбор за финансије, привреду и развој

1. Јасна Кнежевић, предсједница

2. Мило Пајковић, члан

3. Владимир Лабан, члан

4. Мартин Кљајић, члан

5. Богдан Фатић, члан

6. Решид Адровић, члан

7. Споменка Ђаловић,члан

 

IV Одбор за планирање и уређење простора и комунално-стамбену дјелатност

1. Петар Лабудовић, предсједник

2. Милун Рмуш, члан

3. Мило Пајковић, члан

4. Милена Добрашиновић, члан

5. Решид Адровић, члан

6. Влајко Радовић, члан

7. Дејан Ћорац, члан

V Одбор за друштвене дјелатности

1. Милица Рачић, предсједница

2. Вида Ивановић, члан

3. Ранка Томовић, члан

4. Мартин Кљајић,члан

5. Миро Недић, члан

6. Драгана Делевић, члан

7. Мурат Реџепагић, члан

VI. Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу

1. Милун Рмуш, предсједник

2. Владимир Лабан, члан

3. Богдан Јоксимовић, члан

4. Петар Лабудовић, члан

5. Веселин Драговић, члан

VI Савјет за заштиту животне средине

1. Дражен Бојовић, предсједник

2. Радослав Шекуларац, члан

3. Ранка Томовић, члан

4. Милутин Голубовић, члан

5. Томислав Целић, члан

VII Савјет за давање предлога назива насеља, улица и тргова

1. Владимир Лабан, предсједник

2. Зоран Миловић, члан

3. Петар Лабудовић, члан

4. Милош Раковић,члан

5. Богдан Фатић, члан

6. Фахрудин Хадровић, члан

7. Драшко Дошљак, члан

VIII Савјет за родну равноправност

1. Споменка Ђаловић, предсједница

2. Слободан Вељић, члан

3. Јелена Божовић, члан

4. Ребека Чиловић, члан

5. Милосава Пауновић, члан

 

IX Савјет за права лица са инвалидитетом

 

1. Милан Ралевић, предсједник

2. Јелена Божовић, члан

3. Виолета Шћеповић, члан

4. Лидија Кљајић, члан

5. Ерол Растодер, члан

X Одборници који ће присуствовати закључењу бракова

1.—

2. Вида Ивановић

3. Јелена Божовић

4. Милосава Пауновић

5. Богдан Јоксимовић

6. Споменка Ђаловић

7. Бранислав Јокић