Друштво обавља послове:

 • сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде:
 • сакупљање воде са извора и бунара, пречишћавање и дистрибуција цјевоводом за потребе домаћинстава и привреде на територији општине Беране,
 • одржавање водоводног система на територији општине Беране,
 • одржавање водоводних система у сеоским насељима на територији општине Беране.
 • уклањање отпадних вода:
 • сакупљање и транспорт комуналних атмосферских и других опадних вода са подручја општине Беране,
 • одржавање канализационог система и постројења за пречишћавање отпадних вода,
 • обрада и третман муља, његова употреба, рециклажа и одлагање,
 • пражњење и чишћење септичких јама и шахтова,
 • одржавање изграђеног система за прихватање и одвођење атмосферских вода

Драгић Вукић

ВД директора Д.О.О.,, Водовод и канализација” Беране
Рођен 30.08.1973.године у Беранама, гдје је завршио
основну и средњу школу. Вишу металску школу завршио у Београду 2000 године.
Стекао звање машинског инжењера. Ожењен је и отац троје дјеце.
Именован је за  ВД директора Водовода 16.06.2022.године.

 

ДОО „Водовод и канализација“
IV црногорске бригаде бр.13
тел/факс: 051/233-339
е-пошта: vik.berane@gmail.com

 • Одбор директора

  1. Драган Дробњак, предсједник
  2. Жељко Вукајловић, члан
  3. Радован Губеринић, члан
  4. Марјан Обадовић, члан
  5. Радослав Шекуларац, члан