Aдреса: IV Црногорске бр. 1
Teл: +382 51 234 625
Фaкс: +382 51 235 319
E-пошта: predsjednikso@berane.co.me

 

IMGL9425

Новица Обрадовић је рођен 12. 04. 1977. године у Беранама, гдје је завршио основну школу и гимназију. Завршио је основне студије менаџмента, а ускоро завршава и постдипломске магистарске студије на Економском факултету Универзитета Црне Горе у Подгорици. Говори енглески језик. Дужи низ година је  радио као службеник у Агенцији за инвестиције и развој Општине Беране. Неко вријеме радио у Теленору,  у НВО сектору, био ангажован на УСАИД-овом пројекту за економски развој. Ожењен, отац четворо дјеце. Предсједник је Општинског одбора Демократа Беране и члан је Главног одбора Демократске Црне Горе.

Послови предсједника Скупштине

Предсједник Скупштине предсједава Скупштином, руководи њеним радом, стара се о реализацији одлука и других аката Скупштине, представља Скупштину, предлаже дневни ред, потписује акте Скупштине, координира рад радних тијела, сарађује са предсједником Општине и органима локалне управе, брине се о јавности рада Скупштине и обавља друге послове у складу са Законом, Статутом и Пословником о раду.