ЈУ „Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Беране“, као установа социјалне и дјечије заштите на локалном нивоу, обавља дјелатност у складу са Законом о социјалној и дјечијој заштити (Сл. Лист ЦГ бр. 27/2013), Законом о васпитању и образовању дјеце са посебним образовним потребама (Сл. Лист ЦГ бр. 80/04, 45/10), Статутом Дневног центра и Одлуком о оснивању Јавне установе „Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Беране“.
Оснивач Дневног центра је Општина Беране, а регистрован је за обављање следећих дјелатности:

87.3- Рад установа за стара лица и лица са посебним потребама.

87.30- Обухвата смјештај и услуге његе за стара лица и лица са посебним потребама која нијесу у стању да се старају сама о себи или не желе да живе самостално. Њега укључује смјештај, храну, надзор и помоћ у свакодневном животу, као што је услуга одржавања домаћинства. У неким случајевима ове јединице обезбјеђују квалификовану медицинску његу за оне који се налазе у издвојеним просторијама у оквиру установе.
Програмом рада утврђени су послови и задаци Дневног центра, чији основни садржај је утврђен Статутом Дневног центра, а који су у функцији развоја истог и задовољавања потреба од значаја за кориснике услуга, њихове породице, као и непосредног интереса за локално становништво.

Дневним центром руководи директор Милош Бракочевић.

Милош Бракочевић је рођен 23. 05. 1971.године у Беранама. Дипломирао је на ПМФ-у, одсјек за географију. Годинама радио као професор географије у основним школама. Ожењен, отац троје дјеце.

Адреса: Драгише Радевића бр. 4, 84300 Беране
Тел/факс: +382 51 241 222
E-пошта: dnevnicentarberane@t-com.me

Органи Дневног центра су Управни одбор и директор. Управни одбор је орган управљања Дневним центром и чине га:

  • Др Зорица Бабић- предсједница Управног одбора,
  • Сефо Кожар- члан и
  • Вања Драгојевић – члан