На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

XIV  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

  1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
  2. Извјештај о  раду предсједника Општине и органа локалне управе и служби за 2020. годину;
    Извјестилац: предсједник Општине
  3. Предлог Завршног рачуна буџета Општине Беране за 2020. годину;

    – Табеле заавршни рачун
    Извјештај ревизије

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

4.Предлог Одлуке о мјесним заједницама;

Извјештај са јавне расправе

Извјестилац: секретарка Секретаријата за општу управу и друтшвене дјелатности
5.Прeдлог Одлуке о усвајању Стратегије запошљавања 2021-2025;

Стратегија запошљавања 2021-2025;

-Извјештај са јавне расправе

Извјестилац:  предсједница Локалног партнерства за запошљавање

 6.  Предлог Одлуке о накнади за урбану санацију;

Закључак Министарства;

Извјештај са јавне расправе

      Извјестилац: в.д. помоћница секретара Секретаријата за планирање и уређење  простора

7.Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о прирезу порезу на доходак физичких лица;

Извјестилац: директор Управе за наплату локалних јавних прихода
8.Предлог Одлуке о пословним зонама;

Извјестилац: директор Управе за наплату локалних јавних прихода
9.Предлог Одлуке о давању сагласности на Уговор о повјеравању обављања комуналних дјелатности и коришћења комуналне инфраструктуре и других средстава у својини општине Беране;

Уговор

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине
10.Предлог Одлуке о измјени и допуни Статута ДОО “Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране;

Извјестилац: извршни директор ДОО“Агенција за изградњу и развој Беране“
11.Извјештај о раду и финансијско пословање Друштва за 2020. годину ДОО “Комунално“ Беране;

Одлука Одбора директора

Извјестилац: извршни директор ДОО “Комунално“
12.Извјештај о раду за 2020.годину и Програм рада са финанскијским планом за 2021. годину ДОО“Паркинг сервис“

Извјестилац: извршни директор ДОО “Паркинг сервис“
13.Информација о стању у предшколском, основном и средњем образовању у Општини Беране за 2019/2020. годину;

Извјестилац: секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности
14.Информација о шумарству за 2020. годину Управе за шума – ПЈ Беране;

Извјестилац: Шеф Подручне јединице Беране
15.Информација о раду за 2020. годину Завода за запошљавање – Подручна јединица Беране;

 Извјестилац: начелница ЗЗЗ – Подручна једница Беране
16.Информација о раду Опште болнице Беране за 2020. годину;

Извјестилац: директор Опште болнице
17.Информација о стању безбједности и јавном реду и миру на територији општине Беране за 2020. годину;

Извјестилац: начелник Центра безбједности