ПРАВИЛНИК за поступање Општине Беране приликом спровођења поступка набавке мале вриједности

Одлука о организацији и начину рада локалне управе

П Р А В И Л Н И К о начину припреме и достављања материјала предсједнику Општине

Упутство за рад запосленима у локалној управи општине Беране

Извјештај о раду за 2014. годину

НАРЕДБА О ПРЕДУЗИМАЊУ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o org i načinu rada

Одлука о расподјели средстава спортским организацијама за 2015.годину

Извјештај о раду предсједника општине и органа локалне управе и служби за 2015. годину

ОДЛУКА O КОЛЕКТИВНOМ ОДМОРУ 2016

ОДЛУКА O КЛАСИФИКАЦИОНИМ ОЗНАКАМА ОРГАНА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ КАРТИЦЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРИСУТНОСТИ НА ПОСЛУ

Акциони план за борбу против корупције у општини Беране за период децембар 2017-децембар 2019.год.