Водичи за слободан приступ информацијама организационих једница Општине:

– Секретеријата за општу управу и друштвене дјелатности
Секретаријат за финансије и економски развој
– Секретаријат за планирање и уређење простора
Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај
– Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине
Секретеријат за спорт,културу,младе и сарадња са НВО
– Секретаријат за инспекцијске послове-(Захтјев за слободан приступ информацији)
Дирекција за имовину

– Комунална полиција
Секретаријат за инвестиције и пројекте
Служба заштите
Служба за унутрашњу ревизију
Служба предсједника Општине
– Служба Скупштине

– Служба главног администратора
Служба менаџера
– Служба за заједничке послове
Управа за наплату локалних јавних прихода
 Д.О.О. „Комунално“ Беране

– Д.О.О. „Паркинг сервис“ Беране

– Служба Главног градског архитекте

Рјешење о слободном приступу информацијама – НВО Форд

Рјешење о слободном приступу информацијама -НВО Форд

Рјешење о слободном приступу информацијама -Барјактаровић Васка

Рјешење о слободном приступу информацијама -Институт алтернатива

Рјешење о слободном приступу информацијама- Институт алтернатива01

Рјешење  о слободном приступу информацијама Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама Борислав Ћулафић

Рјешење о слободном приступу информацијама Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама МАНС

Рјешење о слобоном приступу информацијама -Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама – Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама- Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама-Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама  -Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама  – НВО Институт Алтернатива

Рјешење о слободном приступу информацијама  – МАНС

Рјешење о слободном приступу информацијама  – МАНС

Рјешење о слободном приступу информацијама – МАХЦ

Рјешење Центар за градјанско образовање

Рјешење Институт Алтернатива

Рјешење МАНС

Рјешење о слободном приступу информација-МАНС

Рјешење Институт Алтернатива

Рјешење о слободном приступу информација-Горан Бојовић

Рјешење -1227

Рјешење о изврсењу – Секретеријат за опсту управу и друствене дјелатности 519-1

Рјешење -Угљеса Влаховиц 395

Рјешење- Влаховић Угљеша 126

Рјешење-Центар за градјанско образовање

Рјешење-Чукић Мирослав 57-1

Рјешење-НВО Манс

Рјешење-Угљеса Влаховиц

Рјешење-Веско Кнезевиц 377-1

Рјешење-Веско Кнезевиц 426

Рјешење-Веско Кнезевиц187-1

Рјешење-Влаховић Угљеша 127

Рјешење-Кочан Един 1636-1

Рјешење – Кочан Един 1689-1

Рјешење – Кочан Един 1703-1

Рјешење -Кочан Един 1674-1

Рјешење- Кочан Един 1692-1

Рјешење -Кочан Един 1693-1

Рјешење -Кочан Един 1696-1

Рјешење -Кочан Един 1697-1

Рјешење -Кочан Един 1698-1

Рјешење -Кочан Един 1700-1

Рјешење Кочан Един 1701-1

Рјешење-Кочан Един 1635-1

Рјешење-Кочан Един 1637-1

Рјешење-Кочан Един 1638-1

Рјешење-Кочан Един 1639-1

Рјешење-Кочан Един 1640-1

Рјешење-Кочан Един 1641-1

Рјешење-Кочан Един 1643-1

Рјешење-Кочан Един 1672-1

Рјешење-Кочан Един 1675-1

Рјешење-Кочан Един 1676-1

Рјешење-Кочан Един 1677-1

Рјешење-Кочан Един 1678-1

Рјешење-Кочан Един 1679-1

Рјешење-Кочан Един 1680-1

Рјешење-Кочан Един 1685-1

Рјешење-Кочан Един 1686-1

Рјешење-Кочан Един 1687-1

Рјешење-Кочан Един 1690-1

Рјешење-Кочан Един 1694-1

Рјешење-Кочан Един 1695-1

Рјешење-Кочан Един 1699-1

Рјешење-Кочан Един 1704-1

Рјешење-Кочан Един 1705-1

Рјешење-Кочан Един 1988-1

Рјешење-Кочан Един1643-1

Рјешење-Кочан Един1669-1

Рјешење-Кочан Един1681-1

Рјешење-Кочан Един1682-1

Рјешење-Кочан Един1683-1

Рјешење-Кочан Един1684-1

Рјешење-Кочан Едина 1691-1

Рјешење-Кочан Едина 1702-1

Закључак -Кочан Един 145-1

Закључак-Един Кочан149-1

Закључак-Кочан Един 144-1

Закључак-Кочан Един 146-1

Закључак-Кочан Един 147-1

Закључак-Кочан Един 148-1

Закључак-Кочан Един 150-1

Закључак-Кочан Един 151-1

Рјешење -Стојан Кукаљ 27-1

Рјешење о слободном приступу информацијма МАНС-2019

Рјешење слободан приступ информацијама НФ Центар за истраживачко новинарство

Рјешење о слободном приступу информацијамa МАНС

Рјешење о слободном приступу информацијама – DOO ,,BETON GROUP NOA-AGENTS,,

Рјешење – НВО ЦЕГАС

Рјешење – ГП УРА

Рјешење – НВО ФОРД

Рјешење о слободном приступу информацијама – НВО ФОРД

 

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

 • Данијела Марковић Секретар Секретаријата
 • Родољуб Бућковић Помоћник секретара Секретаријата
 • Рачић Лидија Предсједник Комисије за жалбе
 • Цикотић Сабехета Самостални савјетник I за социјалну и дјечију заштиту
 • Сенић Ана Самостални савјетник II за социјалну и дјечију заштиту
 • Бракочевић Цмиљана Самостални савјетник I – за борачко инвалидску- заштиту
 • Петрић Саша Самостални савјетник I –за планове одбране и заштите из надлежности Општине
 • Бабић Мирјана Самостални савјетник I за јавне набавке
 • Дошљак Ана Самостални савјетник I за јавне набавке
 • Војиновић Драгана Самостални  савјетник I за јавне набавке
 • Мишовић Марко Самостални савјетник III за јавне набавке
 • Рачић Милица Самостални савјетник III за јавне набавке
 • Јованчевић Јелена Самостални савјетник III за образовање и информисање
 • Зечевић Милосава Савјетник I за послове  јавних установа
 • Мијовић Љубинка Савјетник I за расељена лица и Роме
 • Бубања Вања Самостални Савјетник I за унапређење положаја рањивих група
 • Шћеповић Весна Самостални савјетник I за кадровску евиденцију
 • Вељић Милијана Самостални савјетник I за кадровску евиденцију
 • Мирчић Тихомир Савјетник III за кадровску евиденцију
 • Лекић Љиљана Самостални савјетник I за превенцију наркоманије
 • Ђуришић Босиљка Савјетник I за превенцију и сузбијање наркоманије
 • Рамусовић Елвис Савјетник I за превенцију и сузбијање наркоманије
 • Међедовић Фатима Самостални референт за родну равноправност
 • Стојановић Оља Самостални референт за родну равноправност
 • Булатовић Иванка Самостални референт – матичар
 • Филиповић Маријана Самостални референт – матичар
 • Обадовић Радмила Самостални референт – матичар
 • Ралевић Настимир Самостални референт – матичар
 • Калић Сениха Самостални референт – матичар
 • Мујовић Светозар Самостални референт – матичар на Полици
 • Божовић Драган Самостални референт – матичар у Лубницама

 

 

Секретаријат за финансије и економски развој

 • Радошевић Бојан, Секретар Секретаријата
 • Стојановић Ивана, Шеф Одјељења за финансије
 • Кастратовић Далибор, Самостални савјетник I – за буџет и трезор
 • Кнежевић Оливера, Самостални савјетник I – Интерни контролор
 • Лутовац Мило, Самостални савјетник I – за обрачун и исплату зарада и послове благајне
 • Бабовић Бориславка, Савјетник I – за трезорско пословање
 • Митровић Драгана, Самостални референт – технички секретар
 • Шћекић Душко, Самостални референт-за базу података
 • Лабовић Видак, Самостални савјетник I – за предузетништво
 • Милошевић Сања, Самостални савјетник I – за предузетништво
 • Делевић Драгана, Самостални савјетник I – за предузетништво
 • Стијовић Срђан, Савјетник I – за мала и средња предузећа
 • Стијовић Младен, Самостални савјетник I – за правне послове

 

Секретаријат за планирање и уређење простора

 • Милета Шекуларац    – в.д. помоћник секретара
 • Лутовац Бранислав    –  сам. савјетник I
 • Милошевић Драгић    –  сам. савјетник I за уређење простора 
 • Томчић Жељко         –  сам. савјетник III за економска питања
 • Ђурашковић Нада    –  сам. референт  I
 • Осмајлић Милица     – сам. савјетник III

 

Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај

 • Кастратовић Милош ВД Секретар
 • Поповић Вучић  Самостални савјетник I за економска питања
 • Делетић Гина Самостални савјетник I за комунално-стамбене послове
 • Шарић Милош Самостални савјетник I за управно правне послове
 • Малишић Дарко Самостални савјетник I за саобраћај
 • Ћорац Радомир Савјетник I за саобраћај
 • Дошљак Јован Савјетник III за вођење регистра

 

Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине

 • Премовић Божо Секретар Секретаријата
 • Оровић Данко Помоћник секретара
 • Марковић Илија Шеф одјељења за пољоп.и водоп.
 • Барјактаровић Рита Шеф одјељења за заштиту животне средине и туризам
 • Лeкић Марта самост.савјет. I за управно правне послове
 • Голубовић Александар Самост.савјет.I за ратарство
 • Лекић Младен Самост.савјет.I за сточарство
 • Лалић Светлана Самост.савјет.I за воде
 • Мартиновић Дејан Самост.савјет.I за биљну производњу
 • Весковић Зоран Самост.савјет.II за унапређење и заш.животне средине
 • Раковић Миленко Самост.савјет.III за сточарску производњу
 • Балевић Милица Самост.референт технички секретар
 • Фатић Гордана Савјетник III за туризам
 • Михаиловић Гордана Самост.савјет.III за вођарство-биљна производња
 • Шћекић Ранко Самост.савјет.I за воде

 

Секретаријат за инспекцијске послове

 • Драган Зечевић-секретар
 • Драгана Пешић-помоћник
 • Елвир Рамчић-самостални савјетник I
 • Витомир Цимбаљевић-комунални инспектор I
 • Небојша Ракочевић- комунални инспектор I
 • Пуниша Миковић- комунални инспектор I
 • Радоје Бабић- комунални инспектор I
 • Вукман Лабовић- комунални инспектор I
 • Шеко Чиловић- комунални инспектор I
 • Бранко Ћулафић- комунални инспектор I
 • Вања Шекуларац- комунални инспектор III
 • Владан Цимбаљевић-инспектор III за саобраћај
 • Феко Касумовић-инспектор I за општинске путеве
 • Снежана Марсенић-инспектор I за општинске путеве
 • Миодраг Раичевић-инспектор I за општинске путеве
 • Салих Табаковић-инспектор I за општинске путеве
 • Горица Голубовић-инспектор I за воде
 • Велимир Станишић-самостални референт евидентичар
 • Слободанка Ненадовић-самостални референт за административне послове

 

Секртаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 • Горан Фолић секретар
 • Јелена Божовић помоћница у секретаријату
 • Мишко Лутовац самостални савјетник I за спорт
 • Владимир Асановић самостални савјетник III за развој спорта у васпитно-образовним установама
 • Ремзија Рамусовић самостални савјетник I за сарадњу са НВО
 • Вања Ђуричанин савјетница III за правне послове
 • Драгоје Рајковић Савјетник I за спровођење омладинске
 • Маријета Мојашевић савјетница III за спровођење омладинске
 • Александар Јованчевић самостални референт за административно техничке послове

 

Дирекција за имовину

 • Ранко Ђукић, Директор Дирекције за имовину,
 • Веселин Драгојевић, Савјетник за заступање,
 • Александар Мијовић, Самостални савјетник I, овлашћено службено лице за вођење првостепеног управног поступка,
 • Милосава Пауновић, Самостални савјетник II за правне послове,
 • Владимир Обрадовић, Самостални савјетник II за правне послове,
 • Мирослав Шћекић, Самостални савјетник II за опште послове,
 • Бранко Ђукић, Самостални савјетник III за економске послове,
 • Драган Лекић, Саностални референт архивар – уписничар и
 • Анђа Дрљевић, Самостални референт – евидентичар.

 

Управа за наплату локалних јавних прихода

 • ЈАНКО СТАВЉЕНИЋ, в.д. ДИРЕКТОР-а
 • СЛАВИЦА ИВАНОВИЋ, шеф Одјељења за утврђивање локалних јавних прихода
 • ДОЈЧИЛО МИХАЈЛОВИЋ, самостални референт
 • ЗОРАН БУБАЊА, самостални референт
 • ЗВЕЗДАН ПЕШИЋ, шеф Одјељења за наплату локалних јавних прихода и инспекцијски надзор
 • ДРАГАН ДАБЕТИЋ, самостални савјетник I за утврђивање пореза на непокретности                
 • СРЕТЕН ЛЕКИЋ, самостални савјетник II за утврђивање пореза на непокретности
 • МАРКО РАДЕВИЋ, самостални савјетник II за утврђивање пореза на непокретности             
 • СЛОБОДАНКА МАЛИШИЋ, самостални савјетник I за утврђивање локалних јавних прихода
 • ДРАГАНА ЂУРАШКОВИЋ, савјетник I за утврђивање локалних јавних прихода
 • СЛАЂАНА ВУЛЕВИЋ, самостални савјетник III за утврђивање локалних јавних прихода           
 • БИЉАНА ЛАКИЋЕВИЋ, савјетник I за наплату локалних јавних прихода
 • МАРИНА КИШ, самостални савјетник I за наплату локалних јавних прихода
 • АМЕЛ ЋЕМАН, самостални савјетник I за наплату локалних јавних прихода                           
 • ДРАГИЋ БАРЈАКТАРОВИЋ, савјетник I за инспекцијски надзор   
 • МАЛИША СПАСОВИЋ, савјетник I за наплату локалних јавних прихода
 • СЛАВКО ДЕЛЕВИЋ, самостални референт
 • МАРЈАН ОБАДОВИЋ, савјетник I за наплату локалних јавних прихода

Комунална полиција

 • Александар Ојданић – в.д. Начелника
 • Раичевић Данило – самостални савјетник III
 • Марковић Милан – савјетник I за извршење
 • Лаиновић Биљана – самостални референт-диспечер
 • Ивановић Зорица – самостални референт, архивар, евидентичар, уписничар
 • Голубовић Мило – самостални референт за изврпшење
 • Кастратовић Небојша – комунални полицајац
 • Лутовац Владислав – комунални полицајац
 • Божовић Анђела – комунални полицајац
 • Трифуновић Веселин – комунални полицајац
 • Цимбаљевић Бојан – комунални полицајац
 • Поповић Данијела – комунални полицајац
 • Бајић Милић – комунални полицајац
 • Јоксимовић Никола – комунални полицајац
 • Милановић Ђуро – комунални полицајац
 • Ивановић Дејан – комунални полицајац
 • Бабовић Славко – комунални полицајац
 • Вешовић Игор – комунални полицајац

 

Информациони центар

 • Бранислав Пајковић, Директор,
 • Горан Бојовић, Самостални савјетник I
 • Мирза Шахиновић, Самостални савјетник I
 • Иван Делевић, Савјетник I,
 • Владимир Шћекић, Саностални референт

 

Служба заштите

 • Богавац Тихомир – ВД Командир Службе заштите
 • Кораћ Милосав – Помоћник командира за оперативне послове
 • Ђечевић Изет – Савјетник I – руководилац превентивних послова
 • Ђолевић Борислав – Савјетник I – за одржавање технике и опреме
 • Јованчевић Миљан – Савјетник I – за диспечерски центар
 • Весковић Далиборка – Самостални референт – технички секретар
 • Бојовић Љубиша – Самостални референт – ватрогасац спасилац-командир смјене
 • Башић Дејан – Самостални референт – ватрогасац спасилац-командир смјене
 • Бакић Жељко – Самостални референт – ватрогасац спасилац-командир смјене
 • Дошљак Миро – Самостални референт – ватрогасац спасилац – командир смјене
 • Стојановић Војислав – Самостални референт – ватрогасац спасилац-командир смјене
 • Милановић Радош – Самостални референт – ватрогасац спасилац – возач
 • Јашовић Дарко – Самостални референт – ватрогасац спасилац – возач
 • Вељић Миодраг – Самостални референт – ватрогасац спасилац – возач
 • Ђуришић Ново – Самостални референт – ватрогасац спасилац – возач
 • Голубовић Дарко – Самостални референт – ватрогасац спасилац – возач
 • Михајловић Радован – Самостални референт – ватрогасац спасилац
 • Лабудовић Веселин – Самостални референт –  ватрогасац спасилац
 • Рамусовић Рамо – Самостални референт – ватрогасац спасилац
 • Тијанић Горан – Самостални референт – ватрогасац спасилац
 • Зоњић Дејан – Самостални референт – ватрогасац спасилац
 • Јованчевић Радосав – Самостални референт – ватрогасац спасилац
 • Голубовић Бојан – Самостални референт – ватрогасац спасилац
 • Мићовић Миодраг – Виши референт – магационер
 • Вељић Балша – Референт – ватрогасац спасилац – сервисер – магационер
 • Кораћ Марко – Референт – ватрогасац спасилац – возач
 • Дабетић Дарко – Референт – ватрогасац спасилац
 • Бојовић Александар – Референт – ватрогасац спасилац
 • Вукићевић Анђелко – Референт – ватрогасац спасилац
 • Дуловић Миљан – Референт – ватрогасац спасилац
 • Барјактаровић Владан – Референт – ватрогасац спасилац- диспечер
 • Шћекић Гавро – Референт – ватрогасац спасилац – диспечер
 • Балевић Iван – Референт – ватрогасац спасилац – диспечер
 • Шћекић Ранка – Виши намјештеник
 • Голубовић Петар – волонтер (претходно: волонтер, приправник и рјешење на шест мјесеци)
 • Бабовић Никола – волонтер (претходно: волонтер, приправник и рјешење на шест мјесеци)
 • Радичевић Срећко – волонтер (претходно: волонтер, приправник и рјешење на шест мјесеци)
 • Радошевић Илија – приправник
 • Шћекић Милосав – приправник
 • Марсенић Стефан – приправник

 

Служба за унутрашњу ревизију

 • Драгана Прашчевић – руководитељка Службе за унутрашњу ревизију;
 • Едита Табаковић – виша унутрашња ревизорка;
 • Нермина Ћеман – виша унутрашња ревизорка;
 • Мирјана Богавац – старија унутрашња ревизорка;
 • Ивана Голубовић – млађа унутрашња ревизорка и
 • Иван Радић – млађи унутрашњи ревизор.

 

 

Служба предсједника Општине

 

 • Драгослав Шћекић, предсједник Општине
 • Раде Кљајић, потпредсједник Општине
 • Јованчевић Дубравка, Руководилац Службе предсједника
 • Томчић Бранкица, Савјетник предсједника општине за нормативне послове у Служби предсједника
 • Јоксимовић Анђелка, Самостални референт за административне послове у Служби предсједника
 • Никола Урошевић, савјетник I за информисање у Служби предсједника
 • Вуксановић Даринка, Самостални референт – пословни секретар предсједника Општине у Служби предсједника
 • Секулић Ана, Самостални савјетник I за протокол и сарадњу са општинама и градовима у Служби предсједника
 • Зечевић Ирина, самостални савјетник III за информисање у Служби предсједника
 • Јелена Раковић, Самостални референт – пословни секретар потпредсједника Општине у Служби предсједника
 • Небојша Бабовић, Шеф Бироа за односе са јавношћу у Служби предсједника
 • Анђела Видаковић, самостални савјетник III за правне послове у Служби предсједника
 • Миомир Војиновић, самостални савјетник I за протокол и сарадњу са општинама и градовима у Служби предсједника
 • Зоран Јојић, Самостални савјетник предсједника Општине за друштвене дјелатности у Служби предсједника
 • Дарко Стојановић, Самостални савјетник II за европске интеграције у Служби предсједника

Служба за заједничке послове

 • Данко МартиновићНачелник Службе за заједничке послове
 • Вида ИвановићСамостални савјетник II за опште послове
 • Милија ДобрашиновићСамостални савјетник III за опште послове
 • Вучељић Дијана – Самостални савјетник III за опште послове
 • Тмушић Владица Самостални референт-портир
 • Бојичић Миливоје Самостални референт-возач
 • Вучинић Зденка Самостални референт-архивар
 • Ћеранић Миливоје Самостални референт-возач
 • Шћекић Рајко Самостални референт-портир
 • Брауновић Неранџа Виши намјештеник-хигијеничарка
 • Обрадовић Слободан Самостални референт-достављач
 • Ојданић Вукица Савјетник I за уписник
 • Јоксимовић ПредрагСамостални референт-возач
 • Голубовић Мика Самостални референт-за фотокопирање материјала
 • Отовић Милинко Самостални референт-домар
 • Трифуновић ВладанСавјетник III за уписник
 • Џикнић Зорица Референт-кафе куварица
 • Ћулафић Вукић Самостални референт-возач
 • Гардовић Радмила Референт – кафе куварица
 • Дашић Зоран Самостални референт-возач
 • Дошљак Зорица Референт-кафе куварица
 • Милошевић МиланСамостални референт-достављач
 • Лабудовић МаријетаСамостални референт-магационер
 • Шошкић Драгослав Самостални референт-достављач
 • Отовић Војин Самостални референт-достављач
 • Трифуновић Зоран Самостални референт-портир
 • Карличић Саша Самостални референт-евидентичар
 • Драгојевић Горан Самостални референт-возач
 • Стијовић МилетаСамостални референт-економ
 • Вукићевић ДрагославСамостални референт-достављач
 • Јокић Младен Савјетник I за заштиту и здравље и противпожарну заштиту
 • Ђуришић Нада–виши намјештеник- хигијеничар
 • Јоксимовић Бојана–виши намјештеник- хигијеничар
 • Божовић Весна–Самостални референт-архивар
 • Марковић Цмиљана Самостални референт-архивар
 • Весковић Милан Самостални референт-возач
 • Раковић Ивана Самостални референт-сервирка
 • Добрашиновић Милена Самостални референт-сервирка

 

Служба менаџера

 • Владимир Ђаковић- Менаџер општине
  Слободан Ивановић- Самостални савјетник I за израду пројеката из области одрживог развоја
  Станија Шекуларац- Самостални референт
  И
  ван Ојданић-Савјетник III за превођење и кореспонденцију
  Милутин Мићовић- Самостални савјетник III за израду пројеката из области пољопривреде
  Маја Пешић- Самостални савјетник III за управљање пројектима ЕУ
  Данка Голубовић-Самостални савјетник III за управљање пројектима ЕУ
  Радосава Барјактаровић-Самостални савјетник II за развој предузетништва
  Татјана Малишић Делевић-Самостални савјетник I у Служби менџера

Служба главног администратора

 • Миладин ТмушићГлавни администратор·
  Данка ВељићСавјетник у Служби ГА
  Татјана Ћорац– Самостални референт архивар уписничар

Служба Скупштине

 • Новица Обрадовић, предсједник Скупштине
 • Зоран Јелић, секретар Скупштине
 • Јасмина Ђукић, савјетница секретара Скупштине, секретарка сталних радних тијела Скупштине.
 • Наташа Ојданић, савјетница секретара Скупштине, секретарка сталних радних тијела Скупштине.
 • Оливера Вељић, самостални референт  за административне послове.
 • Хана Међедовић, самостални референт за административно-техничке послове.

 

 • Предсједник Општине – Драгослав Шћекић – 1.079,89€;
 • Потпредсједник Општине – Кљајић Раде – 1.100,47€;
 • Предсједник Скупштине Општине – Обрадовић Новица – 922,34€;
 • Секретар Скупштине Општине – Јелић Зоран – 857,73€;
 • Главни администратор – Тмушић Миладин – 940,77€;