Водичи за слободан приступ информацијама организационих једница Општине:

– Секретеријата за општу управу и друштвене дјелатности
Секретаријат за финансије и економски развој
– Секретаријат за планирање и уређење простора
Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај
– Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине
Секретеријат за спорт,културу,младе и сарадња са НВО
– Секретаријат за инспекцијске послове-(Захтјев за слободан приступ информацији)
– Дирекција за имовину

– Комунална полиција
Секретаријат за привреду, развој и инвестиције
– Секретаријат за културу, омладину и односе са НВО
Служба заштите
Служба за унутрашњу ревизију
Служба предсједника Општине
– Служба Скупштине

– Служба главног администратора
Служба менаџера
– Служба за заједничке послове
Центар за информациони систем
Управа за наплату локалних јавних прихода
 Д.О.О. „Комунално“ Беране

– Д.О.О. „Паркинг сервис“ Беране

– Служба Главног градског архитекте

Рјешење о слободном приступу информацијама – НВО Форд

Рјешење о слободном приступу информацијама -НВО Форд

Рјешење о слободном приступу информацијама -Барјактаровић Васка

Рјешење о слободном приступу информацијама -Институт алтернатива

Рјешење о слободном приступу информацијама- Институт алтернатива01

Рјешење  о слободном приступу информацијама Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама Борислав Ћулафић

Рјешење о слободном приступу информацијама Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама МАНС

Рјешење о слобоном приступу информацијама -Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама – Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама- Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама-Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама  -Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама  – НВО Институт Алтернатива

Рјешење о слободном приступу информацијама  – МАНС

Рјешење о слободном приступу информацијама  – МАНС

Рјешење о слободном приступу информацијама – МАХЦ

Рјешење Центар за градјанско образовање

Рјешење Институт Алтернатива

Рјешење МАНС

Рјешење о слободном приступу информација-МАНС

Рјешење Институт Алтернатива

Рјешење о слободном приступу информација-Горан Бојовић

Рјешење -1227

Рјешење о изврсењу – Секретеријат за опсту управу и друствене дјелатности 519-1

Рјешење -Угљеса Влаховиц 395

Рјешење- Влаховић Угљеша 126

Рјешење-Центар за градјанско образовање

Рјешење-Чукић Мирослав 57-1

Рјешење-НВО Манс

Рјешење-Угљеса Влаховиц

Рјешење-Веско Кнезевиц 377-1

Рјешење-Веско Кнезевиц 426

Рјешење-Веско Кнезевиц187-1

Рјешење-Влаховић Угљеша 127

Рјешење-Кочан Един 1636-1

Рјешење – Кочан Един 1689-1

Рјешење – Кочан Един 1703-1

Рјешење -Кочан Един 1674-1

Рјешење- Кочан Един 1692-1

Рјешење -Кочан Един 1693-1

Рјешење -Кочан Един 1696-1

Рјешење -Кочан Един 1697-1

Рјешење -Кочан Един 1698-1

Рјешење -Кочан Един 1700-1

Рјешење Кочан Един 1701-1

Рјешење-Кочан Един 1635-1

Рјешење-Кочан Един 1637-1

Рјешење-Кочан Един 1638-1

Рјешење-Кочан Един 1639-1

Рјешење-Кочан Един 1640-1

Рјешење-Кочан Един 1641-1

Рјешење-Кочан Един 1643-1

Рјешење-Кочан Един 1672-1

Рјешење-Кочан Един 1675-1

Рјешење-Кочан Един 1676-1

Рјешење-Кочан Един 1677-1

Рјешење-Кочан Един 1678-1

Рјешење-Кочан Един 1679-1

Рјешење-Кочан Един 1680-1

Рјешење-Кочан Един 1685-1

Рјешење-Кочан Един 1686-1

Рјешење-Кочан Един 1687-1

Рјешење-Кочан Един 1690-1

Рјешење-Кочан Един 1694-1

Рјешење-Кочан Един 1695-1

Рјешење-Кочан Един 1699-1

Рјешење-Кочан Един 1704-1

Рјешење-Кочан Един 1705-1

Рјешење-Кочан Един 1988-1

Рјешење-Кочан Един1643-1

Рјешење-Кочан Един1669-1

Рјешење-Кочан Един1681-1

Рјешење-Кочан Един1682-1

Рјешење-Кочан Един1683-1

Рјешење-Кочан Един1684-1

Рјешење-Кочан Едина 1691-1

Рјешење-Кочан Едина 1702-1

Закључак -Кочан Един 145-1

Закључак-Един Кочан149-1

Закључак-Кочан Един 144-1

Закључак-Кочан Един 146-1

Закључак-Кочан Един 147-1

Закључак-Кочан Един 148-1

Закључак-Кочан Един 150-1

Закључак-Кочан Един 151-1

Рјешење -Стојан Кукаљ 27-1

Рјешење о слободном приступу информацијма МАНС-2019

Рјешење слободан приступ информацијама НФ Центар за истраживачко новинарство

Рјешење о слободном приступу информацијамa МАНС

Рјешење о слободном приступу информацијама – DOO ,,BETON GROUP NOA-AGENTS,,

Рјешење – НВО ЦЕГАС

Рјешење – ГП УРА

Рјешење – НВО ФОРД

Рјешење о слободном приступу информацијама – НВО ФОРД

Рјешење о слободном приступу информација бр.10-918/22-1122/1 од 07.10.2022.год.

Рјешење о слободном приступу информација бр.10-918/22-1685 од 16.12.2022.год.

Рјешење о слободном приступу информацијама – НВО Центар за грађанско образовање

Закључак бр 10-919/23-592/1 од 05.07.2023.године

Рјешење о слободном приступу информацијама- Барјактаровић Вукан

  • Предсједник Општине – Вуко Тодоровић
  • Потпредсједник Општине – Дамјан Ћулафић
  • Потпредсједник Општине – Младен Премовић
  • Предсједник Скупштине Општине – Обрадовић Новица – 
  • Секретар Скупштине Општине – Јелић Зоран – 
  • Главни администратор – Тмушић Миладин –