CG VERZIJA:

 

NASLOV:

Rezultati međunarodnog konkursa za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta – novo gradsko groblje u Beranama

TEKST:

Opština Berane, raspisala je međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta – novo gradsko groblje u Beranama, u julu 2023. godine.

Pristiglo je 18 konkursnih radova u predviđenom roku : https://drive.google.com/drive/folders/1MFxYTFboOnOCS39FJXgPi1WD10b31K-p?usp=drive_link

Konkursni žiri:

 • Sonja Simeunović – Vuković, dip.inž.arh. – predsjednik žirija;
 • Srđan Tadić, dipl. inž. arh.– stručni član žirija;
 • Dr Rifat Alihodžić, dipl. inž. arh. – stručni član;
 • Dr Grozdana Šišović, dipl. inž.arh. – stručni član;
 • Aleksandra Vukićević, dipl. inž. pejzažne arh.– stručni član;
 • Ivana Medojević, spec. arh. – stručni član žirija;
 • Mr Viktorija Nikolić, dipl.inž.arh. ,– stručni član .

Nagrade:

Prva nagrada (13.000,00€): Šifra rada 18212

Autori: Selcuk Kismir,Meltem Celik Kismir

Država: Turska 

 

Druga nagrada (7.000,00€): Šifra rada 32701

Autori: Regaip Adem, Pelin Çatıkkaya, Berkay Turk

Država: Turska

 

Treća nagrada (3.500,00€): Šifra rada 13111

Autori: Dušan Stojanović dia, Pavle Stamenović dia

ko-autor; Anja Ljujić M.Arch

saradnik: Lazar Petrović M.Arch

Država: Srbija

Otkup (1.500€): Šifra rada 44357 

Autori: dr Snežana Vesnić, dipl.inž.arh. i dr Vladimir Milenković, dipl.inž.arh.

Sinisa Savatijević, m.arh., Marko Čekanovic, inž. arh., Luka Ivančević, indž.arh.,

Filip Vasić, m.arh

Država: Srbija

Pohvala 1: Šifra rada 59312 

Autori: Cemre Onerturk,Ege Cakir

Država: Turska

Pohvala 2: Šifra rada 17880

Autori: Dušan Vlahović, Jelena Međedović, Nikola Bulatović

Država: Crna Gora

01 Zapisnik o otvaranju konkursnih radova-cg

02 Odluka zirija -cg

03 Izvestaj zirija-cg

04 Izvestaj o otvaranju podataka o autorima

 

 


ENG VERSION:

 

TITLE:

Results of the international competition for the conceptual architectural and urban design of the new city cemetery in Berane

 

TEXT:

The municipality of Berane has announced an international competition for the conceptual architectural and urban design of the new city cemetery in Berane, in July 2023.

18 competitive works were received within the stipulated period : https://drive.google.com/drive/folders/1MFxYTFboOnOCS39FJXgPi1WD10b31K-p?usp=drive_link

Members of the jury:

 • Sonja Simeunović – Vuković, graduate engineer of architecture-President of the Jury;
 • Srđan Tadić, graduate engineer of architecture- member of the Jury
 • Dr Rifat Alihodžić, PhD. Arch.- member of the Jury
 • Dr Grozdana Šišović, graduate engineer of architecture- member of the Jury;
 • Aleksandra Vukićević, graduate engineer of architecture, in Landscape Architecture-member of the Jury;
 • Ivana Medojević, Spec.Sci. Arch.-member of the Jury;
 • Mr Viktorija Nikolić, MSc. in Architecture. -member of the Jury

Awards:

First prize (13.000,00€): Work code 18212

Authors: Selcuk Kismir, Meltem Celik Kismir

Country: Turkey

 

Second prize (7.000,00€): Work code 32701

Authors: Regaip Adem, Pelin Çatıkkaya, Berkay Turk

Country: Turkey

 

Third prize (3.500,00€): Work code 13111

Authors: Dušan Stojanović dia, Pavle Stamenović dia

Co-author: Anja Ljujić M.Arch

Collaborator: Lazar Petrović M.Arch

Country: Serbia

 

Honorable mention (1.500€): Work code 44357 

Authors: dr Snežana Vesnić, dipl.inž.arh. i dr Vladimir Milenković, dipl.inž.arh.

Sinisa Savatijević, m.arh., Marko Čekanovic, inž. arh., Luka Ivančević, indž.arh.,

Filip Vasić, m.arh

Country: Serbia

 

Special commendation 1: Work code 59312 

Authors: Cemre Onerturk,Ege Cakir

Country: Turkey

 

Special commendation 2: Work code 17880

Authors: Dušan Vlahović, Jelena Međedović, Nikola Bulatović

Country: Montenegro

 

01_Report on opening of the competition entries

02 Jury Decision

03 Jury report

04 Report on opening authors