Служба главног градског архитекте  Општине Беране је расписала национални конкурс за идејно архитектонско рјешење објекта – тржница у Беранама

Циљ конкурса је да се кроз инструмент јавног надметања, као најквалитетније платформе за филтрирање архитектонске изврсности, добије најбоље архитектонско рјешење, максимално функционално и економично, рационално и у потпуности спроводиво и одрживо, за које ће се у даљим фазама уговорити израда пројектно-техничке докуметнације. То значи да конкурсно рјешење треба да има све основне техничке садржаје идејног рјешења, неопходне за даљу процедуру

Рокови конкурса

Конкурс је отворен од  понедељка 25. март 2024. године.

Рок за предају радова је  13:00ч (Локално вријеме у Црној Гори) понедељак, 27. маја 2024. године

Сви учесници могу поставити питања у вези са конкурсом до понедељка 08. априла 2024. године, након чега ће сва пристигла питања и одговори бити објављени на интернет страници Општине Беране најкасније до понедељка 22. априла 2024. године.

Питања се шаљу на адресу:  arhitekta@berane.co.me

Резултати Конкурса биће објављени до понедељка 17. јуна 2024. године.

Расписивач Конкурса ће након доношења одлуке жирија и предаје завршног извјештаја објавити резултате Конкурса званичној интернет страници Општине: www.berane.me

Укупан фонд за додјелу награда, рад жирија,извјестиоце и организацију конкурса износи 30.000,00 €

Укупни наградни фонд износи 22.000,00 € у следећим износима .

Прва награда  11.000,00 €

Друга награда   7.000,00 €

Трећа награда   3.000,00 €

Један откуп        1.000,00 €

Горе назначени износи награда исказани су у нето вриједностима

Остале информације о конкурсу се налазе на  web-sajtu: www.berane.me   и  www.аrchitecturalcompetitions.me

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Текстуални прилози:

01 РАСПИС КОНКУРСА

02 КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

Графички прилози:

01 Геодетска подлога

02 Фотодокументација

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Записник о отварању радова

Прелиминарни извештај за конкурс за Тржницу

 

Одлука жирија

Извјештај жирија

Подаци о ауторима

Радови се могу погледати на ЛИНК-у