ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-173

Беране, 28.03.2016. године,

Поштовани,

У складу са чланом 77 Пословника Скупштине општине, предсједник Општине, као овлашћени предлагач доставио је предлоге за допуну дневног реда за XII сједницу Скупштине општине Беране, која је заказана за четвртак, 31.03. 2016. године, и то:

  1. Предлог Одлуке о доношењу Локалне студије локације за изградњу МХЕ ‘Калудра 2; ( Предлог, Сагласност МинистарстваИзвјештај 2015,   Извјештај 2016,   Одговори на примједбе)

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

  1. Предлог Одлуке о водоснабдијевању на сеоском подручју општине Беране; (Предлог)

Извјестилац: секретар Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине

  1. Информација о стању и проблемима у области примарне здравствене заштите на подручју општине Беране у 2015. години; (Информација)

Извјестилац: директорица ЈЗУ Дом здравља

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Горан Киковић,с.р.