На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

ПЕТУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Сједница ће се одржати у сриједу, 10. маја 2023. године, у Великој сали Скупштине општине Беране, са почетком у 10:00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

1.Одговори на одборничка питања и одборничка питања;

2.Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе и служби за 2022. годину;

Извјестилац: предсједник Општине

3.Предлог Програма јавних радова Општине Беране 2023. годину;

Извјестилац: менаџер Општине

4.Предлог Одлуке о радном времену;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

5.Предлог Одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама општине Беране;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

6.Предлог Одлуке о давању сагласности на потиписивање Споразума градоначелника Европе за климу и енергију;

Извјестилац: в.д. секретарка Секретаријата за привреду, развој и инвестиције

7.Предлог Одлуке о комуналном реду;

Извјестилац: в.д. секретара Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине

8.Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама;

Извјестилац: в.д. секретара Секретаријата за културу, омладину и односе са НВО

9.Извјештај о раду  и финансијском пословању за 2022. годину, ЈУ Полимски музеј;

Извјестилац: директорица ЈУ “Полимски музеј“

10.Програм рада са финансијским планом за 2023. годину, ЈУ “Полимски музеј“;

Извјестилац: директорица ЈУ “Полимски музеј“

11.Информација о стању у предшколском, основном и средњем образовању општине Беране за 2022. годину;

Извјестилац: в.д. секретара Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности и директори школа

12.Информација о стању и проблемима у области примарне здравствене заштите на подручју општине Беране у 2022. години;

Извјестилац: директорица ЈЗУ Дом здравља Беране

13.Избори и именовања

Присуство сједници  је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319 или на емаил: skupstina@berane.co.me.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/23-196                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 25. 04. 2023.г.                                                           Новица  Обрадовић, с.р.