ДНЕВНИ  РЕД

1. Одлуку о давању сагласности на Одлуку о именовању  потпредсједника Општине Дарка Стојановића;

2. Одлука о именовању потпредсједника Општине Дарка Стојановића

3. Одлуку о давању сагласности на Одлуку о именовању потпредсједника Општине Марка Лалевића;

4. Одлука о именовању потпредсједника Општине Марка Лалевића

5. Програм јавних радова у општини Беране за 2021. годину;

6. Одлуку о доношењу Програма привремених објеката на територији општине Беране;

7. Сагласност

8. Одлуку о измјени одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу пјешачке стазе у Мјесној заједници Будимља:

9. Одлуку  утврђивању јавног интереса за потпуну експропријацију непокретности ради изградње обалоутврде;

10. Одлуку о давању на управљање непокретности д.о.о. “Паркинг сервис“;

11. Одлуку о давању на управљање непокретности д.о.о. “Спортски центар“;

12. Одлуку о давању у закуп објекта из листа   непокетности 146  КО Буче;

13. Одлуку о давању сагласности на Анекс Уговора број:  01- 018/21-261 од 11.02.2021. године;

14. Анекст Уговора

15. Одлуку о давању сагласности на Одлуку о  измјенама и допунама Статута ДОО “Спортски центар“    Беране; 

16. Одлуку о измјенама и допунама Статута ДОО “Паркинг сервис“ Беране;      

17. Одлуку о измјени и допуни Статута ДОО “Бенерго“ Беране;       

18. Одлуку о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута ДОО“Водовод и канализација“ Беране;       

19. Одлуку о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга које пружа ДОО  “Комунално“ Беране;

20. Одлука о утврђивању цијена комуналних услуга које пружа ДОО“Комунално“

21. Одлуку о давању сагласности на Одлуку о кредитном задуживању  ДОО“Бенерго“ Беране;
Одлука о кредитном задуживању ДОО“Бенерго“

22. Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм обављања комуналних дјелатности за 2021. годину ДОО“Комунално“ Беране;

23. Одлуку о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ  “Центар за културу“ за 2021. годину

24. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем ЈУ“Центар за културу“ Беране за 2020. годину;

25. Одлуку о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ДОО“Спортски центар“ Беране за 2021. годину;

26. Одлуку о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ “Полимски музеј“ за 2021. годину;

27. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању ЈУ “Полимски музеј“ за 2020. годину;

28. Одлуку о давању сагласности на План и Програм рада и финансијски план ЈУ“Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране за 2021. годину;

29. Закључак о усвајању Извјештја о раду са финансијским извјештајем ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране за 2020. годину;

30. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији кредита на Одлуке о давању сагласности на Одлуку о кредитном задуживању ДОО“Бенерго“ Беране;

31. Одлуку о престанку мандата члана Одбора директора ДОО“Спортски центар“

32. Одлуку о престанку мандата предсједници и члановима Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике Општине Беране;

33. Одлуку о именовању члана Одбора директора ДОО“Спортски центар“ Беране;

34. Одлуку о престанку мандата предсједнику Савјета за заштиту животне средине;

35. Одлуку о престанку мандата предсједника Савјета за питања особа са инвалидитетом;

36. Одлуку о престанку мандата члановима Одбора за буџет, привреду и развој;

37. Одлуку о престанку мандата члановима Одбора за планирање и уређење  простора и комунално-стамбену дјелатност;

38. Одлуку о престанку мандата предсједнику и члановима Комисије за спровођење и праћење реализације Одлуке о подизању спомен обиљежја постављањем спомен објекта-споменика Маршалу Георгију Константиновичу Жукову и Одлуке о подизању спомен обиљежја постављањем спомен објекта-споменика капетану Александру Лексу Саичићу;

39. Одлуку о именовању предсједника и чланова Комисије за спровођење и праћење реализације Одлуке о подизању спомен обиљежја постављањем спомен објекта-споменика Маршалу Георгију Константиновичу Жукову и Одлуке о подизању спомен обиљежја постављањем спомен објекта-споменика капетану Александру Лексу Саичићу;

40. Рјешење о именовању чланова Одбора за планирање и уређење простора и комунално-стамбену дјелатност;

41. Рјешење о именовању чланова Одбора за буџет, привреду и развој;

42. Рјешење о именовању предсједника Савјета за права особа са инвалидитетом

43. Рјешење о именовању предсједника Савјета за заштиту животне средине.