Позив за додјелу бесповратних средстава за самозапошљавање

Завод за запошљавање Црне Горе објавио је 14. октобра…

Опширније

Одлука о избору независних процјењивача

Комисија за расподјелу средстава НВО на основу члана 28…

Опширније

Листа независних процјењивача за 2019. годину

ОПШТИНА  БЕРАНЕ Комисија за расподелу средстава невладиним организацијама Број:01-031-3189…

Опширније

ЈАВНА РАСПРАВА: Нацрт Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса ТО Беране

ОПШТИНА БЕРАНЕ Секретаријат за финансије и економски развој, у…

Опширније

ЈАВНА РАСПРАВА: Нацрт Одлуке о прирезу порезу на доходак физичких лица

ОПШТИНА БЕРАНЕ Секретаријат за финансије и економски развој, у…

Опширније

ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА: Пројекат “Регулација ријеке Лим на подручју општине Беране”

На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на…

Опширније

ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА: Базна станица мобилне телефоније у Калудри

Нa oснoву члaнa 20 Зaкoнa o прoцjeни утицaja нa…

Опширније

Листа НВО које нису доставиле потпуну документацију

На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним…

Опширније

До 16. октобра продужен рок за стипендије

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране…

Опширније

Јавни позив за додјелу субвенција пољопривредним произвођачима

Секретаријат за пољопривреду,туризам и водопривреду објављује јавни позив за…

Опширније