Регионална развојна агенција за Бјеласицу, Комове и Проклетије је прије неколико дана потписала уговор за нови пројекат који финансира ЕУ кроз прекогранични програм са Косовом. Пројекат се зове Сеоски туризам за економски развој прекограничне области, и отпочеће 15. јануара 2016. године. Носилац пројекта је Регионална развојна агенција, а партнер са црногорске стране је Општина Беране. Са косовске стране носилац пројекта је организација Иницијатива за развој пољопривреде Косова из Вучитрна, а партнер је невладина организација Златни мед из Дечана. Укупна вриједност пројекта је 529.000€, од чега је 258.000€ буџет за активности у Црној Гори.

Општи циљ пројекта је економски развој програмске области кроз сарадњу и заједничке иницијативе, а специфични циљ је промоција економског развоја кроз економску, одрживу валоризацију туристичких, шумских и пољопривредних потенцијала. Резултати који се желе постићи овим пројектом су:

  1. Унапређење инфраструктуре неопходне за бављењем турзмом у катунима
  2. Повећани капацитети руралног становништва за пружање туристичких услуга.
  3. Промоција јединствених вриједости катуна као мотора за развој пољопривреде и туризма.

Конкретне активности које ће бити спроведене кроз овај пројекат су разноврсне. Најприје ће бити трасирана једна лијепа и атрактивна бициклистичка стаза која ће пролазити и кроз Косово и кроз Црну Гору. У Црну Гору ће стаза ући на подручју Чакора, и повезивати велики број катуна све до Хајле, гдје ће се стаза поново вратити на Косово. На прољеће ће бити ангажовани сарадници који познају планински бициклизам и ову територију и који ће одредити најбољу путању за ову стазу водећи се критеријумима као што су обухват што више живих катуна, природне атракције, пролазак кроз зоне које туристички нису валоризоване. Након трасирања стазе радиће се директно са становништвом које користи катуне на тој траси. Кроз пројекат ће бити набављено и уручено 45 соларних система домаћинствима у катунима. Очекује се да ће бити далеко више интересовања него средстава за набавку соларних система, па ће пројектни тим осмислити низ критеријума према којима ће се додјељивати ови системи, и приоритет ће имати домаћинства која сличну подршку раније нису добијала, домаћинства са већим бројем стоке, домаћинства у којима има млађих чланова породице, домаћинства која су заинтересована да пружају услуга у туризму. Осим ове врсте подршке, одабрана домаћинства ће имати прилику да учествују у обукама које се тичу туризма и пољопривреде, а корист ће имати и тако што ће се у 5 катуна на траси правити кампови и одморишта за туристе, гдје ће локално становништво моћи да послужује своју храни и прода своје производе. Предвиђене су и бројне промотивне активности као што су припрема промотивних брошура, мапе биодиверзтета, веб портал намијењен туризму у катунима и селима. Крајњи циљ је да се кроз овај пројекат валоризују потенцијали територије која је упркос својој атрактивности туристички занемарена и неискориштена, а да се локалном становништву унаприједе прије свега услови живота, а и омогући да осим пољопривреде приходе убирају и од пружања туристичких услуга. Мјештани у катунима могу нудити домаћу, традиционалну храну карактеристичну за катуне, продавати своје производе као што су сир, млијеко, кајмак, мед, чајеви и слично, а могу такође изнајмљивати коње и пружати бројне друге услуге за које имају ресурсе. Уколико би се овим и сличним пројектима олакшао живот мјештанима, стимулисали би се и млади људи да се врате катунима, што би имало далекосежне позитивне последице за укупни развој овог подручја.

Bjelasica, Pešića jezero

 

One thought on “Почиње реализација пројекта развоја катуна и сеоског туризма”

  1. Гдје је у овој причи Цмиљевица, убедљиво најљепша планина у Црној Гори,(свака част Проклетијама, Комовима и Бјеласици), која се „граничи“ са Косметом. Није ваљда да ће нас бициклистичке стазе, преко сусједне Хајле, одвести у Европу. Што се ниподаштавају љепоте Цмиљевице, коју су државни и „невладини пројекти“ заобишли (можда ненамјерно или намјерно) у сваком погледу, од које би управо наша општина била носилац туристичког развоја, а не општине Плав (Проклетије), Андријевица (Комови) и Колашин (Бјеласица).

Comments are closed.