Завршени радови и постављен нови асфалт у улицама Душана Вујошевића ( од регионалног пута Беране – Андријевица) до улице Милоша Малишића, Миљана Томичића (од аутобуске станице до маркета „Воли“) и улица Светог Саве.

У току су завршни радови на постављању новог асфалта у улицама Миљана Томичића и Драгише Радевића.