Укупно је асфалтирано 2.4 км на 6 дионица у шест мјесних заједница које покрива РЦТП пројекат, који се већ пет година спроводи у општини Беране у мапираним зонама два Кластера и то: Кластера сјеменског кромпира који је обухватио Мјесне заједнице Штитаре, Бубање, Буче и Полицу и Кластера меса који обухвата Мјесне заједнице Загорје, Петњик и Дапсиће.

Укупно је асфалтирано  2.4 км макадамског  пута на 6 позиција у 6 мјесних заједница, према апликацијама које су одобрене у 2021 години и то:

МЗ Дапсиће – Брдо Вујовића 300 м.

МЗ Петњик – Дуе 350 м

МЗ Загорје- Капела- Школа 340 м

МЗ Буче – Брана 300 м

МЗ Штитари – Јојовићи 450 м

МЗ Бубање – Немањине 660 м

Постављањем земљаних банкина за заштиту ивица асфалта, које ће радити извођач радова ,,Тофи” из Рожаја, биће окончани сви радови у оквиру пројекта.