Десета  сједница Скупштине општине Беране, која је одржана 30. и 31. маја 2020. године завршила је са радом.

Завршена 10. сједница СО Беране

На сједници су разматране и усвојене следеће одлуке:

– Одлука о потврђивању Одлуке о сету економских мјера са циљем ублажавања последица по грађане и привреду наталих услед пандемије Ковид-19;

– Одлука о локалним административним таксама општине Беране;

– Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца, начину поступања са напуштеним и изгубљеним животињама (кућним љубимцима), начину збрињавања и контроле размножавања кућних љубимаца;

– Одлука о јавним паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране;

– Одлука о давању сагласности на Уговор број: 01-018-596 од 10. 03. 2020. године;

– Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу пјешачке стазе у мјесној заједници Будимља;

– Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе у општини Беране за период 2020-2021.;

Гласовима већине одборника са дневног реда скинута је тачка Предлог Одлуке о преношењу права продаје покретних ствари у својини Oпштине Беране.

Поред усвојених одлука Скупштина је разматрала и усвојила следеће извјештаје:

– Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе и служби за 2019. годину;

– Извјештај о раду за 2019. годину и Програм рада и финансијски план за 2020. годину, ДОО “Паркинг сервис“ Беране;

– Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2019. годину и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину, ЈУ “Центар за културу“ Беране;

– Извјештај о раду са финансијским пословањем за 2019. годину и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину, ЈУ “Полимски музеј“ Беране; 

– Извјештај о раду  са финансијским извјештајем за 2019. годину и План и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину, ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране;

– Извјештај о раду са финансијским исказом за 2019. годину и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину, ДОО “Спортски центар“ Беране;

Већином гласова одборника Скупштина није прихватила: Извјештај о раду Опште болнице Беране за 2019. годину; Информацију о стању и проблемима у области примарне здравствене заштите на подручју општине Беране у 2019. години; Извјештај о раду за 2019. годину Завода за запошљавање–Подручна јединица Беране;

Под тачком Избори и именовања, Скупштина је донијела Одлуку о именовању Жирија за додјелу Награде “21. јул“ за 2020. годину, у саставу: Милка Боричић, за  предсједницу и за чланове: Бојану Обадовић,  Александра Лутовца, Горана Киковића, Бранислава Пајковића, Небојшу Бабовића, Драгомира Кићовића, Владимира Бабовића, Вукадина Божовића, Милорада Барјактаровића, Ирвина Масличића, Веселинку Фемић и Марка Радојевића.

За извршног директора ДОО “Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране именован је досадашњи директор Миро Вешовић, дипломирани правник, док је за вршиоца дужности извршног директора ДОО “Бенерго“ Беране, именован Никола Ћојбашић, дипломирани економиста.

СЛУЖБА  СКУПШТИНЕ