Секретаријат за стамбено- комуналне послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране спровео је активности на попису стамбених и пословних објеката у приградском насељу Доње Луге ради одређивања бројева стамбеним и пословним објектима. Пописано је укупно 676 стамбених и пословних објеката и исто толико бројева је додијељено-одређено рјешењем Секретаријата, казао је секретар Милош Кастратовић.


Према подацима Секретаријата, у МЗ Доње Луге у 16 улица, одређено је укупно 676 бројева стамбеним и пословним објектима.

Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине урадио је 1 збирно рјешење за ову мјесну заједницу. На тај начин званично су одређени бројеви стамбеним и пословним објектима у овој мјесној заједници. Рјешење је објављено на сајту и на огласној табли Општине Беране.


Достављено је рјешење и државним органима на даље поступање и то: Управи за катастар и државну имовину ЦГ ПЈ Беране, Министарству унутрашњих послова ЦГ ПЈ Беране, Управи за статистику ЦГ-Монстату, и локалном привредном друштву ДОО ,,Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране.


На овај начин створени су услови да грађанке и грађани из наведене мјесне заједнице од сада имају број и добију прецизну адресу са бројем објекта, називом улице и мјесне заједнице којој припада објекат.


У ранијем периоду овај Секетаријат одредио је бројеве у урбаном дијелу града односно 2250 бројева (МЗ Ново Насеље, МЗ Парк, МЗ Стари град, МЗ Лим, МЗ Хареме), у приградском дијелу града односно 2251 број (МЗ Пешца, МЗ Долац, МЗ Берансело, МЗ Доње Луге), тако да је до сада укупно одређено 4501 број стамбеним и пословним објектима.

Грађани информацију о броју свог објекта могу провјерити на сајту interno.adrese.me