На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

XVI  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Сједница ће се одржати у уторак, 28. децембра  2021. године, у сали Центра за културу, са почетком  у 10,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
  2. Предлог Одлуке о буџету општине Беране за 2022. годину;

    План примитака и издатака за наредне 3 године
    Преглед прихода и расхода јануар-септембар2021.и пројекција за октобар-децембар
    Извјештај са јавне расправе

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

3.   Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама Општине Беране;

RIA-за Одлуку о локалним комунал.таксама
Извјештај са Јавне расправе Одлуке о ЛКТ
Сагласност Министарства за Одлуку о ЛКТ

      Извјестилац: в.д. директор Управе локалних јавних прихода 

4.   Предлог Одлуке о пијацама;

Извјештај са Јавне расправе Одлуке о пијацама

      Извјестилац: секретар Секретаријата за комунално.стамбене послове и

      саобраћај и заштиту животне средине

5.   Предлог Програма рада Скупштине општине за 2022. годину;

Програм рада Скупштине општине Беране за 2022. годину

      Извјестилац: секретар Скупштине

6.   Информација о шумарству П.Ј. Беране за 2020. годину;

Информација о шумарству 2020. ПЈ Беране

      Извјестилац: Управа за шуме – шефица П.Ј. Беране

7.   Избори и именовања

Присуство сједници  је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 

235-319 или на емаил: skupstina@berane.co.me.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/21-485                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране,  17. 12. 2021.г.                                                       Новица  Обрадовић,с.р.