На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

ПРВУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Сједница ће се одржати у петак, 12. августа  2022. године, у Великој сали за сједнице Скупштине, са почетком у 10:00 часова

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

 • Одборничка питања и одговори на одборничка питања;
 • Извјештај о раду предсједника Општине Беране и органа локалне управе и служби за 2021. годину;

Извјестилац: предсједник Општине

 • Предлог Завршног рачуна буџета Општине Беране за 2021. годину;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 • Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цијенама услуга ДОО “Водовод и канализација“ Беране;
 • Одлука о цијенама услуга ДОО “Водовод и канализација“

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за стамбено-комуналне послове и саобраћај

 • Предлог Одлуке о давању сагласности на цјеновник услуга ДОО “Паркинг сервис“ Беране;
 • Цјеновник услуга ДОО “Паркинг сервис“ Беране

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за стамбено-комуналне послове и саобраћај

 • Предлог Одлуке о утврђивању цјеновника услуга Службе заштите и спашавања општине Беране;
 • Цјеновник услуга Службе заштите и спашавања оштине Беране

Извјестилац: в.д. командира Службе заштите и спашавања

 • Предлог Програма подизања спомен обиљежја;

Извјестилац: помоћник секретара Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 • Нацрт Одлуке о утврђивању накнаде за новорођену дјецу на подручју општине Беране;

Извјестилац: одборник Бранислав Јокић

 • Предлог Одлуке о усвајању Локалног Програма социјалног становања Општине Беране за период 2022-2023. године
 • Локални Програм социјалног становања Општине Беране за период 2022-2023 године;

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 • Предлог Одлуке о усвајању Локалног плана за унапређење социјалне инклузије-развој услуга социјалне и дјечије заштите у Беранама за период од 2022-2026. године
 • Локални план за унапређење социјалне инклузије-развој услуга социјалне и  дјечије заштите у Беранама за период од 2022-2026. године;

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 • Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2021. годину ЈУ “Центар за културу“ Беране;

Извјестилац: помоћник директорице ЈУ “Центар за културу“

 • Програм рада и финансијски план за 2022. годину ЈУ “Центар за културу“ Беране;

Извјестилац: помоћник директорице  ЈУ “Центар за културу“

 • Извјештај о раду и финансијском пословању за 2021. годину ЈУ “Полимски музеј“ Беране;

Извјестилац: директорица ЈУ “Полимски музеј“

 • Програм рада и финансијски план за 2022. годину ЈУ “Полимски музеј“ Беране;

Извјестилац: директорица ЈУ “Полимски музеј“

 • Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2021. годину ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране;

Извјестилац: директор ЈУ “Дневни центар“

 • План и Програм рада за 2022. годину ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране;

Извјестилац: директор ЈУ “Дневни центар“

 •  Избори и именовања

Присуство сједници  је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 

235-319 или на емаил: skupstina@berane.co.me

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/22-281                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране,  01. 08. 2022.г.                                                              Новица  Обрадовић,с.р.