На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

ДРУГУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Сједница ће се одржати у понедељак, 10. октобра 2022. године, у Сали Центра за културу,

са почетком у 10:00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

Извјестилац: потпредсједник Општине

Извјестилац: потпредсједник Општине

Извјестилац: директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

Извјестилац: директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

Извјестилац: предсједник Општине

Извјестилац: одборник

Извјестилац: директор ДОО “Спортски центар“

Извјестилац: директор ДОО “Спортски центар“

Извјестилац: в.д. директора ДОО “Комунално“

Извјестилац: в.д. директора ДОО “Водовод и канализација“

  • Избори и именовања

Присуство сједници  је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 

235-319 или на емаил: skupstina@berane.co.me.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/22-362                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране,  29. 09. 2022.г.                                                             Новица  Обрадовић,с.р.