ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Служба Скупштине

Број: 02-016/22-86

Беране, 24. мај 2022. године,

Конститутивна сједница Скупштине општине Беране, која је започета 17. маја 2022. године, наставиће се у петак, 27.  маја 2022. године, са почетком у 11:00 часова у Великој сали за сједнице Скупштине.

                                                                      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ,

                                                                      Радивоје Ивановић, с.р.