1. Општина Беране добитник је двије награде Заједнице општина Црне Горе у програму ”Најбоље праксе у локалној самоуправи у Црној Гори”.

Најбоља пракса у Црној Гори у области „Иницијативе намијењене младима на локалном нивоу“ за 2015. је ,„Формирање Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО и оснивање Савјета младих општине Беране“, а у области „Управљање локалним јавним финансијама у функцији стварања одрживих  локалних заједница“ Општина Беране је  добила  специјалну награде за праксу „Увођење обрачунске основе вођења буџетског рачуноводства и успостављање интерног контролора за праћење закључених уговора о јавним набавкама“.

Честитајући добитницима на значајном доприносу унапређења рада јединица локалне самоуправе, посвећености квалитетнијем и ефикаснијем пружању услуга грађанима и стварању услова за одрживи локални економски развој, Секретар ЗОЦГ  Рефик Бојаџић је изразио увјерење да ће јединице локалне самоуправе наставити да развијају добре праксе и конкуришу за награду и добијање статуса Најбоље праксе.

Програм „Најбоље праксе у локалној самоуправи у Црној Гори“ осму годину за редом реализује Заједница општина Црне Горе, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, а уз подршку Организације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Црној Гори.

Основни циљ Програма је да се утврде, јавно награде и пренесу најбоље праксе у јединицама локалне самоуправама у областима које су од посебног значаја за њихово функционисање.

Оцјену и избор најбољих пракси, у складу са дефинисаним програмским активностима и утврђеним критеријумима, извршио је Изборни панел, који чине представници организатора и институција које у свом ресору имају секторе који се баве темама овогодишњег Програма, и то: Министарства унутрашњих послова, Министарства финансија, Управе за кадрове, Центра за развој невладиних организација, Организације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Црној Гори и Заједнице општина Црне Горе.

Изборни панел је на следећи начин образложио избор награђених пракси.

Најбоља пракса у области „Иницијативе намијењене младима на локалном нивоу“ је пракса:

Општине Беране – „Формирање Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО и оснивање Савјета младих општине Беране“

Општина Беране је формирањем Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО, доношењем Локалног плана акције за младе у Општини Беране и оснивањем Савјета младих Општине Беране институционализовала питање уређења и спровођења омладинске политике на локалном нивоу и тако дефинисала развојне претпоставке за спровођење бриге о младима и побољшање њиховог положаја у локалној самоуправи.

Реализацијом великог броја активности, значајно се допринијело повећању информисања и едукацији о начинима и механизмима учешћа младих у процесима припреме и доношења одлука; информисаности о програмима културне, образовне и туристичке мобилности, размјене студената, омладинској политици у земљи и региону; помоћи у писању пројеката намијењених младима, и др., чиме се обезбјеђује унапређивање активног партнерства између младих и локалне самоуправе на плану предузимања иницијатива и осмишљавања активности које недостају младима у Беранама.

Специјална награда у области „Управљање локалним јавним финансијама у функцији стварања одрживих  локалних заједница“ додијељена је Општини Беране за праксу „Увођење обрачунске основе вођења буџетског рачуноводства и успостављање интерног контролора за праћење закључених уговора о јавним набавкама“, имајући у виду новине и позитивне резултате ове праксе у евидентирању финансијских трансакција на локалном нивоу.

Општина Беране је увођењем обрачунске основе вођења буџетског рачуноводства обезбиједила јасну, прецизну и ажурну слику о обавезама општине, као и њеним потраживањима, чиме је допринијела свеобухватности пословних промјена, бољој информисаности и ажурност финансијских података неопходних за квалитетно доношење одлука у дијелу планирања и расподјеле средстава Буџета Општине. Реализацијом ове праксе, Општина Беране спремније дочекује имплементацију усвојене Владине Стратегије за прелазак јавног сектора на обрачунско рачуноводство, што ће у наредном периоду бити законска обавеза и за остале јединице локалне самоуправе у Црној Гори.

Успостављањем интерног контролора за праћење закључених уговора о јавним набавкама, Општина Беране је обезбиједила праћење уговорених јавних набавки од самог почетка до извршења уговорених набавки и њиховог плаћања и тако значајно допринијела смањењу простора за корупцију и повећању транспарентности цјелокупног поступка јавних набавки у Општини Беране.

Општина Беране до сада је награђена за најбоље праксе 2011. и 2013. године, у области унапређења положаја мјесних заједница у локалној самоуправи. и сарадње са НВО.