Из беранског Водовода апелују на грађане да због ниских температура предузму све потребне мјере у циљу заштите водомјера и тако избјегну нежељену штету на водоводним инсталацијама и додатне финансијске трошкове.


,,Ниске температуре и слаба заштићеност водомјерних мјеста, у многим случајевима проузрокују појаву пуцања стакла водомјера, а често и оштећење комплетног водомјера. 
Интерне водоводне инсталације чине сви цјевоводи иза главног водомјера. За њихово одржавање су задужени корисници водоводне услуге, те их саветујемо да провјере заштиту својих водомјера и водоводних инсталација.
 Неопходно је да се благовремено изврши заштита водомјерних мјеста и инсталација од мраза, тако што ће се водомјер и откривене цијеви обложити одговарајућим термо-изолационим материјалима (стиропором, стакленом вуном, крпама или картоном)”, саопштенo из Д.О.О.,, Водовод и канализација” Беране.