Д.О.О.,,Комунално”  покренуло је велику акцију чишћења дивљих депонија под називом ,,Уклонимо дивље депоније”. Основни циљ акције је уклањање дивљих депонија са територије општине, насталих несавјесним одлагањем грађевинског, биолошког и другог отпада  на локацијама које за ту сврху нису предвиђене.  Поред овога, један од циљева акције јесте и подизање нивоа свијести грађана Берана о правилном одлагању отпада,  у циљу очувања животне средине и одржавања чистоће града, приградских насеља и села.

Општина Беране позива  све суграђане да буду дио акције, на начин што ће, након споведених активности, поштовати правила плавилног одлагања отпада.

Како је саопштио Милан Лекић, директор  Д.О.О.,, Комунално”,  грађанима ће у наредном периоду бити омoгућено да позивом на број телефона Комуналног предузећа, уколико је ријеч о одлагању хабастог, биолошког и отпада који није предвиђен за стандардне комуналне посуде, добију конкретну информацију о начину одлагања, уз евентуалну асистенцију радника овог предузећа.

Комунално предузећа, акцију спроводи у сарадњи  са партнерима: Општином Беране, односно Секретаријатом за инспекцијске послове и Комуналном полицијом, Агенцијом за изградњу и развој Берана и Иванград Студиом.

Акција чишћења почела је јуче, чишћењем дивље депоније на Доњим Лугама.