Због квара на телефонској линији за специјални број 123, који је настао дана 06.04.2022. године, Служба заштите и спашавања не може примати позиве грађана о акцидентним ситуацијама.

Овим путем обавјештавамо грађане да позив могу упутити на број командира Службе заштите: 068 818 975 или на број регионалног ЦАЛЛ центра 112.

„Упутили смо ургенцију Телекому ПГ чији смо корисници, како би надлежни предузели одговарајуће мјере у циљу отклањања квара и рјешавању овог проблема“ истакао је командир Службе заштите и спашавања Љубиша Бојовић