Рита Барјактаровић, шеф одјељења за заштиту животне средине у Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине  учествовала је  у раду Радне групе за израду Закона о управљању комуналним отпадним водама. У питању је био други састанак радне групе , одржан у Министарству одрживог развоја и туризма у Подгорици.