Предсједник oпштине Беране Драгослав Шћекић  састао са са потпредсједником  Владе Црне Горе и руководиоцем Министарства унутрашњих послова Душком  Марковићем,  поводом разматрања статуса специјалних ватрогасних возила која је Влада Црне Горе прибавила 2008. године.

Специјална ватрогасна возила прибављена су за потребе Министарства унутрашњих послова, а од стране Општине Беране преузета су три возила. Том приликом није потписан поткредитни  уговор између Општине Беране, Министарства финансија и Министарства унутрашњих послова.

Потпредсједник Владе је од стране руководства Општине упознат са врстама возила које је општина преузела током 2009. године и обавезама које би, за случај да се морају  платити за Општину Беране представљале значајно оптерећење и  у великој мјери угрозило функционисање локалне управе. Вриједност три набављена специјална возила износи 1.168.736,40 еура а доспјела обавеза са данашњим даном је 775.825,34 еура са каматом. Указано је на чињеницу да Служба заштите и спасавања Беране пружа услуге и сусједним општинама, те  би се за случај да остане без возила значајно угрозило њено функционисање. Општина је од  Министарства унутрашњих послова и Министарства финансија, због сложености финансијске ситуације Општине, тражила могућност отписивања обавеза по основу преузетих специјалних возила и да иста остану у посједу Службе заштите општине Беране.

Састанку, који је одржан у просторијама Министарства унутрашњих послова у Подгорици , присуствовали су и директор Директората за ванредне ситуације Мирсад Мулић, потресједник Општине Беране Раде Кљајић, као и представници Општина: Пљевља, Котор, Улцињ и Бијело Поље.

Сви учесници састанка изнијели су своје ставове у погледу обавеза по основу преузетих специјалних возила након чега су донесени закључци:

  • Да Директорат за ванредне ситуације сачини предлог  закључака са састанка у року од 15 дана и исти прослиједи Влади на разматрање и усвајање и
  • Да се размотри специфичност располагања специјалних возила у Општинама на сјеверу Црне Горе, с обзиром да свака Општина има одређене спрецифичности, као и могућност да већина возила којима располажу Општине са сјевера,  а за које искажу потребу,  остану у посједу Општина.