На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

ТРЕЋУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за понедељак, 05. новембар 2018. године

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком  у 11,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

 

Дневни ред:

 

 1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
 2. Предлог Статута општине Беране; (Извјештај)

Извјестилац: предсједница Комисије за израду Нацрта Статута Општине и Пословника Скупштине општине Беране

 1. Предлог Одлуке о доношењу ДУП-а “Сушица – прва фаза реализације“; (Сагласност Минстарства)

Извјестилац: в.д. помоћник секретара Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Одлуке о доношењу ДУП-а “Гробље“; (Сагласност Минстарства)

Извјестилац: в.д. помоћник секретара Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Беране; (Сагласност Министарства)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена услуга у ДОО “Спортски центар“ Беране; (Одлука ОД)
 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјени Статута ДОО “Спортски центар“ Беране; (Одлука ОД)

Извјестилац: в.д. секретара Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о утврђивању накнаде за рад Савјета за сарадњу Локалне смоуправе и невладиних организација;

Извјестилац: в.д. секретара Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о оснивању ДОО Локални јавни емитер “Радио телевизија Беране“;

Извјестилац: секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Предлог Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за подршку женском предузетништву;

Извјестилац: секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Извјештај о раду ДОО “Агенција за изградњу и развој Берана“ – Беране за 2017. годину;

Извјестилац: извршни директор ДОО “Агенција за израдњу и развој Берана“

 1. Извјештај о пословању ДОО “Водовод и канализација“ за 2017. годину, са Програмом рада и финансијским пословањем ДОО “Водовод и канализација“ за 2018. годину; (Извјештај о ревизији   Одлука ОД)

Извјестилац: извршни директор ДОО “Водовод и канализација“ Беране

 1. Извјештај о раду Туристичке организације Беране за 2017. годину са Програмом рада и финансијским планом ТО за 2018. годину;

Извјестилац: директор Туристичке организације Беране

 1. Информација о стању у предшколском, основном и средњем образовању у општини Беране – 2016/2017 године;

Извјестилац: секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Информација о шумарству за 2017. годину Управе за шуме – П.Ј. Беране;

Извјестилац: шеф Подручне јединице Беране

 1. Избори и именовања

 

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-560                                                               

Беране, 26. 10.2018.г.                

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Новица Обрадовић,с.р.