Скупштина града Суботице, на  сједници одржаној 4.10.2017. године, донијела је Одлуку о успостављању сарадње између Града Суботице и Општине Беране. Споразум о сарадњи  предвиђа институционалну, економско-привредну и трговинску сарадњу, као и сарадњу у области културе, спорта и  туризма.

Удружење Црногораца Суботице је 2013. године  покренуло иницијативу према Граду Суботици и Општини Беране,  ради успостављања сарадње ових заједница јер у Суботици и њеном окружењу живе грађани који су поријеклом из Црне Горе и који су изказали жељу да успоставе и учврсте сарадњу са својим завичајем. Скупштина општине Беране  је Одлуку о успостављању сарадње и братимљењу Општине Беране са Градом донијела  12.7.2013. г. Иницијатива о братимљењу двије заједнице је обновљена 4. септембра ове године  приликом посјете делегације Општине Беране  поводом Дана града Суботице.