У циљу заштите службених возила и уређења паркинг зоне испред зграде Општине Беране, Служба за заједничке послове спровела је набавку и постављање нових паркинг рампи. Локална самоуправа је, преко Службе за заједничке послове, извршила набавку 10 аутоматских рампи са даљинском контролом и 4 полуаутоматске паркинг рампе.

Како је истакао Начелник Службе за заједничке послове Данко Мартиновић, постављање паркинг рампи било је неопходно, како би се обезбиједило несметано паркирање службених возила Општине, обиљежила зона забрањеног паркирања као и зауставило непрописно паркирање на обиљеженом паркинг простору.

Паркирање приватних возила испред Општинског платоа представљао је вишегодишњи проблем.