На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

ОСМУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за сриједу, 27. новембра 2019. године

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком  у 13,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;

2. Предлог  Одлуке о потврђивању Одлуке о оснивању рукометног клуба “Беране 1949“;

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО

3. Предлог Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта;

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО

4. Предлог Одлуке о висини накнаде за рад истакнутих стручњака и стручних лица у комисији за провјеру компетенција, знања и способности и комисији за провјеру знања способности компетенција и вјештина;

Извјестилац: секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

5. Предлог Одлуке о прирезу порезу на доходак физичких лица;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

6. Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о регулисању саобраћаја на територији општине Беране;

Извјестилац:в.д. секретар Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај и заштиту животне средине

7. Предлог Одлуке о образовању Службе Скупштине;

Извјестилац: секретар Скупштине општине

8. Извјештај о реализацији пројекта и програма невладиних организација финансираних средствима Буџета општине Беране у 2018. години;

Извјестилац: предсједник Комисије за расподјелу средстава НВО

9. Извјештај о раду ДОО “Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране за 2018. годину са финансијским пословањем;

Извјестилац: извршни директор ДОО “Агенција за изградњу и развој Беране“

10. Избори и именовања

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Број: 02-030-529                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Беране, 15.11. 2019.г.                                                 Новица  Обрадовић,с.р.