У току су радови на реконструкцији Терамске улице. Реконструкцијом се изводе радови на изградњи нове атмосферске и фекалне канализације,  асфалтног застора и тротоара. Радове у овој улици изводе Дирекција јавних радова Црне Горе и општинска Агенција за инвестиције и развој.

Ово је један од  инвестиционих пројеката којим се заокружује уређење овог дијела града. Планирана је, по завршетку радова, израда типских ограда у овој улици, чију ће реализацију финансијски подржати Општина Беране.

IMG_5090 IMG_5091 IMG_5092 IMG_5093 IMG_5094