ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

__________________________________________________________________________

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

  упућује јавни

П О З И В

грађанима, мјесним заједницама, синдикату, нво, политичким партијама, привредницима и предузетницима и другим заинтересованим организацијама,

да се

укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Нацрта одуке о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, улица IV Црногорске бр. 1 Беране или на е-маил opstauprava@berane.co.me почев од дана 05.12.2022. године, закључно са даном 20.12.2022. године.

Материјал је допступан на сајту Општине Беране.

ПЛАН И ЗАКЉУЧАК

ОДЛУКА