На основу члана 32 Закона о невладиним организацијама ( Службени лист Црне Горе бр 39/11 И 37/17) и члана  34 Одлуке о критеријумима , начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама ( „ Службени лист Црне Горе , општински прописи“ ,бр 22/19 ), а у вези са Јавним конкурсом за финансирање пројеката/програма невладиних организација, број 01-031-2634, објављеним дана 27.08. 2019. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години у области  којом се :

 • Обезбјеђује разноврсност, квалитет и допринос одрживости услуга у области социјалне, здравствене и дјечије заштите, заштите дјеце И омладине са сметњама И тешкоћама у развоју, особа са инвалидитетом, родне равноправности И других облика заштите ;
 • Афирмишу културни потенцијали, традиција и културне посебности општине, иницијативе и активности у циљу подизања нивоа урбане цултуре И очување културне баштине;
 • Допринос очувању животне средине и одрживог развоја ;
 • Подстиче економски развој општине.

Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у наведеним  областима, Општине Беране  (у даљем тексту: Комисија) доноси:

 

Одлуку о расподјели средстава за финансирање

пројеката /програма невладиних организација

 

I Одобрава се расподјела средстава у износу од 30.701,20,00€ за реализацију следећих пројеката/програма невладиних организација, по Јавном конкурсу за 2019. годину,  на основу коначне Ранг листе пројеката, бодованих од стране независних процјењивача:

 

 1. НВО Центар креативних вјештина – Беране

Назив пројекта: Промоција права на здраву животну средину

Одговорна особа:Слободан Томашевић

Износ одобрених средстава :5.032.00 еура

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекат: 6.290.00 еура

Вријеме реализације пројекта : 6(шест) мјесеци

 

 1. НВО Гласници наде

Назив пројекта:Превенција ХИВ/АИДС-а међу младима

Одговорна особа:Бранка Томашевић

Износ одобрених средстава :4.704.00 еура

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекат:5.880.00 еура

Вријеме реализације пројекта : 6 (шест) мjесеци

 

 1. Организација слепих за општине Беране,Андријевицу,Плав И Рожаје

Назив пројекта:Школа шаха И говорног пикада за слепа И слабовида лица у општини Беране

Одговорна особа:Бранко Радичевић

Износ одобрених средстава :3.712.00 еура

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекат:4.640.00 еура

Вријеме реализације пројекта : 4 (четири) месеца

 

 1. .Организација глувих И наглувих општиа Беране,Плав,Рожаје,Андријевица,Петњица И Гусиње

Назив пројекта:Програм рада у 2019.години-оснаживањем до афирмације глувих И наглувих у општини Беране

Одговорна особа:Стојан Кукаљ

Износ одобрених средстава :3.559.20 еура

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекат: 4.449.00 еура

Вријеме реализације пројекта : 12 (дванаест) месеци

 

 1. НВО Сјеверна земља.

Назив пројекта:Учинимо Беране градом одрживог развоја

Одговорна особа:Маринко Барјактаровић

Износ одобрених средстава :4.706.00 еура

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекат: 5.882,50 еура

Вријеме реализације пројекта : 6 (шест) месеци

 

 1. 6. НВО,Корак наде

Назив пројекта:За лепше сутра

Одговорна особа:Сефо Кожар

Износ одобрених средстава :2.532.00 еура

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекат:3.165.00 еура

Вријеме реализације пројекта : 3 (три) месеца

 

 1. 7. НВО Дар

Назив пројекта:Сувенир прича

Одговорна особа:Стефан Јокић

Износ одобрених средстава :2.776.00 еура

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекат:3.470.00 еура

Вријеме реализације пројекта : 4 (четири) месеца

 

 1. 8. Удржење за омладинско оснаживање

Назив пројекта:Подстицање родне равноправности на селу

Одговорна особа:Вељић Владан

Износ одобрених средстава :3.680.00 еура

Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекат:4.600.00 еура

Вријеме реализације пројекта : 6 (шест) месеци

 

II Председник Општине ће у року од 30 дана од дана објављивања ове Одлуке закључити уговоре са невладиним организацијама којима су додијељена средства за финансирање пројеката/програма, којима ће се дефинисати начин исплате, коришћење средстава, извјештавање и надзор над реализацијом пројекта/програма за који су додијељена средства.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                                      Предсједник Комисије

                                                                                                            Марко Лалевић

 

 

Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката / програма невладиних организација