На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 

да је инвеститор „НИКОЛА“ ДОО  из Берана, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за  “Привремени монтажни објекат – хангар у којем ће се обављати дјелатност производње пелета од дрвнe биомасе и резање и обрада дрвета”,  чија реализација се планира на локацији коју чине дјелови кат.парцела бр. 228/34, 228/35, 228/39, 228/40, 228/41, 228/57, 228/60 и 228/70  КО Доња Ржаница, у захвату ПУП-а „Беране“,  општина Беране.

 

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

 

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата или на имејл-адресу: stambeno@berane.co.me , је 25.02.2022.године.