Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности и Општине Беране  упућује :

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

Невладиним организацијама  са територије општине Беране  које се баве питањима  из домена  за борбу против вршњачког насиља, да именују своје представнике у радној групи за израду Нацрта Локалног акционог плана за борбу против вршњачког насиља.

  • Кандидат/киња невладине организације за члана/цу Радне групе може бити лице које:
  • је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања Јавног позива:
  • посједује искуство у вези са задатком Радне групе;

Предлоге за представнике можете доставити на адресу:

Општина Беране

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

IV црногорске бригаде

или на фаx: 051-233-357

на емаил адреси: opstauprava@berane.co.me

Рок за предлагање кандидата/киње за члана/цу је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног позива.