ОПШТИНА   БЕРАНЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И МЕНАЏЕР ОПШТИНЕ

 

Упућује јавни

П  О  З  И  В

 

Грађанима, мјесним заједницама, Синдикату, привредницима и предузетницима,  политичким организацијама, невладиним организацијама и другим заинтересованим организацијама да се

укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Н а ц р т а

Програма јавних радова на подручју Општине  за 2023. годину

 

Све примједбе, предлози и сугестије могу се доставити Секретаријату планирање и уређење простора и Менаџеру Општине Беране улица IV црногорске бр. 1 Беране, на фах: 051/233-357 или наE-mail: predsjednik@ berane.co.me и menadzer@berane.co.me

Увид у материјал може се извршити на сајту Општине Беране.

Јавна расправа ће се одржати од  03. до 17. фебруара 2023.  године

Програм јавне расправе

Програм јавних радова

Закључак о јавној расправи