На основу члана 20 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Oпштине Беране

 

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 

да је носилац пројекта “Будим промет” д.о.о. из Берана, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Објекат за прераду дрвета – пилана и пелетара”, чија се реализација планира на катастарским  парцелама број 1115/2, 1116, 1117 и 1118  КО Будимља, у захвату урбанистичке разраде ПУП-а “Беране”, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине  општине Беране, ул. Полимска бр.66, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me .

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата (ул. Полимска бр.66) или на имејл: stambeno@berane.co.me, је 05.08.2019. године.

Јавна расправа о предметном Елаборату ће се одржати у малој сали Општине Беране у понедељак 22. јула са почетком у 12 сати.