„Обавјештавамо Вас да је инвеститору „Будим промет“ д.о.о. из Берана, донијето Рјешење број 16-353-39/6, којим је утврђена потреба процјене утицаја на животну средину за пројекат „Објекат за прераду дрвета Пилана и Пелетара“, који се реализује на катастарским парцелама број 1115/2,1116,1117 и 1118 КО Будимље, општина Беране.

Рјешењем је утврђена обавеза Носиоцу пројекта да за наведени пројекат уради Елаборат процјене утицаја на животну средину којим ће се обезбиједити неопходни подаци, предвиђети негативни утицаји пројекта на животну средину, утврдити одговарајуће мјере заштите животне средине и дефинисати програм праћења утицаја на животну средину у току функционисања пројекта, као и у случају хаварије“, стоји у саопштењу за јавност Секретаријата за стамбено – комунално послове и заштити животне средине.