ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине
Упућује јавни

П О З И В

Мјесним заједницама, грађанима, невладиним организацијама, политичким партијама, правним лицима и другим заинтересованим субјектима

да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА

ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ГРОБАЉА, КАПЕЛА И САХРАЊИВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине општине Беране, улица VII Црногорске бригаде бр. 1 Беране, путем поште или на имејл адресу: stambeno@berane.co.me.

Увид у материјал може се извршити у канцеларији број 16 Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине, сваког радног дана у периоду од дванаест до 14 часова, за вријеме трајања јавне расправе.

Јавна расправа ће се одржати у малој сали општине Беране, а трајаће петнаест дана од дана објављивања Позива и Програма одржавања јавне расправе на сајту Општине Беране.

 

Документа можете преузети овдје:

Poziv javna rasprava Odluka o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane

Program javna rasprava Odluka o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane

ODLUKA o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane 2019. godina NACRT

Zaključak Odluka o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane