ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за финансије и економски развој
Упућује јавни

П О З И В

Грађанима, Мјесним заједницама, Синдикату, НВО, политичким партијама, привредницима и предузетницима и другим заинтересованим организацијама
да се
укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој општине Беране, улица IV Црногорске бр.1 Беране или на фаx: 051/233-357 или на имејл: finansije@berane.co.me од 20.11.2019. до 05.12.2019. године.

Материјал можете подићи у Секретаријату за финансије и економски развој Општине Беране.

 

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
ЗАКЉУЧАК ЈАВНЕ РАСПРАВЕ