На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

СЕДМУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за понедељак, 09. септембар 2019. године

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком  у 11,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
  2. Предлог Одлуке о оснивању Рукометног клуба “Беране 1949“;

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО

3.Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о кредитном задуживању

ДОО “Бенерго“ Беране;

Извјестилац: директор ДОО “Бенерго“ Беране

4.Избори и именовања

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-383                                               
Беране,29.08.2019.г

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Новица Обрадовић,с.р