На основу члана 76  Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе-Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

Сједницу СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Сједница ће се одржати у сали Центра за културу, у сриједу, 02. фебруара 2022. године, са почетком  у 11,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Предлог Одлуке о утврђивању броја одборника у Скупштини општине Беране;

Извјестилац: секретар Скупштине

  • Избори и именовања.

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на

телефон 235-319.

      СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/22-31                                       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 31. 01. 2022.г.                                        Новица Обрадовић,с.р.